Kotimaisten sijoitusrahastojen pääoma nousi huhtikuussa

Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen yhteenlaskettu pääoma nousi huhtikuussa 61,6 miljardista eurosta 62,3 miljardiin euroon. Pääomien nousu aiheutui 192,2 miljoonan euron positiivista nettomerkinnöistä sekä 507,9 miljoonan euron positiivisesta markkinakehityksestä.

Osakerahastoihin sijoitettiin uutta pääomaa huhtikuussa 35,1 miljoonaa euroa. Uutta pääomaa keräsivät erityisesti Pohjois-Amerikkaan sijoittavat osakerahastot sekä Kehittyville markkinoille sijoittavat osakerahastot, mikä näkyi yhteensä 119,5 miljoonan euron positiivisina nettomerkintöinä. Suomalaisista osakerahastoista poistui huhtikuun aikana 37,1 miljoonaa euroa pääomia.

Pitkän koron rahastoista nostettiin pääomia huhtikuussa yhteensä 77,4 miljoonaa euroa. Eniten uutta pääomaa, 35,0 miljoonaa euroa, keräsivät euroalueen korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittavat rahastot. Pitkän koron rahastoista varoja lunastettiin eniten Kehittyville markkinoille sijoittavista rahastoista, joissa negatiiviset nettomerkinnät olivat yhteensä 100,9 miljoonaa euroa.

Huhtikuussa nettomerkinnät lyhyen koron rahastoihin olivat 47,0 miljoonaa euroa. Käteisrahastoista nostettiin pois pääomia 4,9 miljoonaa euroa ja rahamarkkinarahastoihin sijoitettiin 4,2 miljoonaa euroa. Muihin lyhyen koron rahastoihin sijoitettiin 47,7 miljoonaa euroa.

Yhdistelmärahastoihin sijoitettiin huhtikuussa 151,5 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Vaihtoehtoiset sijoitusrahastot puolestaan (vipu-, raaka-aine ym. rahastot) keräsivät uusia pääomia 36,0 miljoonaa euroa.

Vuoden tarkasteluvälillä mitattuna parhaiten tuottanut rahastoluokka huhtikuun lopussa oli Pohjoismaihin sijoittavat osakerahastot. Siihen kuuluvat rahastot tuottivat keskimäärin 18,1 prosentin vuotuisen tuoton. Tuoton ja riskin suhdetta kuvaavalla Sharpen luvulla mitattuna vuoden jaksolla parhaiten menestyivät Korkeariskiset yrityslainat maailma –luokan rahastot (Sharpe 2,6). Viiden vuoden tarkastelujaksolla menestynein oli kehittyvien markkinoiden Latinalainen Amerikka -luokka 9,2 prosentin vuotuisella tuotolla.

Lisätiedot:
johtaja Markku Savikko, sijoitusrahastot ja omaisuudenhoito, puh. 020 793 4209, 0400 405 236