Sijoitustutkimuksen uudet verkkosivut avattu

Suomen Sijoitustutkimuksen uudet verkkosivut on julkaistu osoitteessa www.sijoitustutkimus.fi. Uusien verkkosivujen kautta vierailijan on helppo tutustua yrityksemme palvelutarjontaan sekä toimintamalleihimme asiakasryhmittäin.

Sijoitustutkimus on Suomen johtava yritys arvopaperisijoitusten tuoton ja riskin mittaus- ja raportointipalveluiden, varainhoidon kilpailutuksen ja finanssialan koulutuksen alueilla. Erikoistumme instituutiosijoittajien sijoitustoiminnan yhteenvetoraportointiin ja erilaisiin sijoitusrahastojen raportointipalveluihin. Toiminta-ajatuksemme perustuu palveluiden muokattavuuteen asiakkaan tarpeita vastaaviksi, tuotto- ja riskianalyysiosaamiseen sekä teknisten ratkaisujen monipuoliseen hallintaan.

Sijoitustutkimus on työntekijöidensä omistama yritys, joten yrityksemme omistuspohja takaa toimintamme puolueettomuuden. Puolueettomuutemme myötä olemme myös riippumaton sijoituspalveluiden tarjoajista – emme tarjoa sijoituspalveluita tai suosittele sijoituskohteita.