Sijoitusrahastojen pääoma 69 miljardia euroa maaliskuussa

Sijoitusrahastojen pääoma pieneni maaliskuussa hieman. Yhteenlaskettu rahastopääoma oli kuun lopussa yhteensä 69,1 miljardia euroa (- 0,5 %). Pääomia lunastettiin rahastoista yhteensä 925 miljoonaa euroa. Kurssinousu vastaavasti kasvatti pääomaa 605 miljoonalla eurolla.

Osakerahastojen pääoma kasvoi maaliskuussa 0,7 prosenttia, eli 178 miljoonaa euroa. Pääomaa
lunastettiin osakerahastoista 112 miljoonaa euroa. Markkinakehitys puolestaan kasvatti sitä 289
miljoonalla eurolla. Suhteellisesti eniten pääoma kasvoi Japaniin sijoittavissa osakerahastoissa.
Osakerahastojen yhteenlaskettu pääoma oli maaliskuun lopussa 24,8 miljardia euroa.

Pitkän koron rahastojen pääoma kasvoi 464 miljoonaa euroa (2,1 %) ollen kuukauden lopussa 22,1
miljardia euroa. Rahastoihin sijoitettiin uutta pääomaa 352 miljoonaa euroa. Positiivinen
kurssikehitys puolestaan kasvatti pääomaa 111 miljoonalla eurolla. Eniten pääoma kasvoi
valtionlainojen luokassa (312 miljoonaa euroa).

Lyhyen koron rahastojen pääomat kasvoivat maaliskuussa 337 miljoonaa euroa (3 %). Kasvusta
uutta pääomaa oli 302 miljoonaa euroa ja kurssikehityksen vaikutusta 35 miljoonaa euroa.
Rahastojen yhteenlaskettu pääoma oli kuun lopussa 11,4 miljardia euroa.

Yhdistelmärahastojen pääoma laski maaliskuussa 1,3 miljardia euroa (12,3 %). Rahastoista
lunastettiin pääomaa lähes 1,5 miljardia euroa. Samaan aikaan positiivinen kurssikehitys kasvatti
pääomaa 161 miljoonalla eurolla. Kokonaisuudessaan yhdistelmärahastojen pääoma oli kuun
lopussa 9,3 miljardia euroa. Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen (vipu-, raaka-aine ym. rahastot)
pääoma nousi 0,7 prosenttia ja oli kuun lopussa 1,5 miljardia euroa.

Maaliskuun aikana tuottoisin rahastoluokka oli Japaniin sijoittavien osakerahastojen luokka 7,1
prosentin tuotolla. Vuoden tarkastelujaksolla tuottavin rahastoluokka oli terveydenhoidon luokka
25,2 prosentin vuosituotolla. Myös viiden vuoden tarkastelujaksolla terveydenhoitoon sijoittavien
rahastojen luokka oli tuottoisin 12 prosentin vuosituotolla. Tuoton ja riskin suhdetta kuvaavalla
Sharpen luvulla mitattuna paras rahastoluokka oli euroalueen luokiteltuihin yrityslainoihin
sijoittavien rahastojen luokka (Sharpe 3,5).