Sijoitusrahastojen pääoma ylitti 70 miljardia euroa toukokuussa

Sijoitusrahastojen pääoma kasvoi toukokuussa 709 miljoonalla eurolla. Yhteenlaskettu rahastopääoma oli kuun lopussa yhteensä 70,4 miljardia euroa (1%). Uutta pääomaa rahastoihin sijoitettiin yhteensä 578 miljoonaa euroa. Positiivinen kurssikehitys puolestaan kasvatti pääomaa 131 miljoonalla eurolla.

Osakerahastojen pääoma kasvoi toukokuussa 4 prosenttia, eli 888 miljoonaa euroa. Uutta pääomaa sijoitettiin osakerahastoihin 629 miljoonaa euroa. Markkinakehitys puolestaan kasvatti sitä 259 miljoonalla eurolla. Osakerahastojen yhteenlaskettu pääoma oli toukokuun lopussa 25,6 miljardia euroa.

Pitkän koron rahastojen pääoma kasvoi 152 miljoonaa euroa (0,7 %) ollen kuukauden lopussa 22,8 miljardia euroa. Rahastoihin sijoitettiin uutta pääomaa 374 miljoonaa euroa. Negatiivinen kurssikehitys kuitenkin kutisti pääomaa 222 miljoonalla eurolla.

Lyhyen koron rahastojen pääomat laskivat toukokuussa 424 miljoonaa euroa (3,7 %). Rahastoista lunastettiin pääomaa 470 miljoonaa euroa, mutta markkinakehitys kasvatti sitä 46 miljoonalla eurolla. Rahastojen yhteenlaskettu pääoma oli kuun lopussa 11,1 miljardia euroa.

Yhdistelmärahastojen pääoma kasvoi toukokuussa 130 miljoonaa euroa (1,4 %). Rahastoihin merkittin uutta pääomaa 76 miljoonaa euroa. Samaan aikaan positiivinen kurssikehitys kasvatti pääomaa 54 miljoonalla eurolla. Rahastojen pääoma oli kuun lopussa 9,4 miljardia euroa. Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen (vipu-, raaka-aine ym. rahastot) pääoma laski 2,4 prosenttia ollen kuun lopussa 1,5 miljardia euroa.

Toukokuun tuottoisin rahastoluokka oli Teknologiaan sijoittavien osakerahastojen luokka 4,9 prosentin tuotolla. Vuoden tarkastelujaksolla tuottavin rahastoluokka oli kulutushyödykkeiden luokka luokka 30,4 prosentin vuosituotolla. Viiden vuoden tarkastelujaksolla terveydenhoitoon sijoittavien rahastojen luokka oli tuottoisin 12,2 prosentin vuosituotolla. Tuoton ja riskin suhdetta kuvaavalla Sharpen luvulla mitattuna paras rahastoluokka oli euroalueen korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittavien rahastojen luokka (Sharpe 5,9).