Osakerahastoihin lähes miljardi euroa uutta pääomaa syyskuussa

Syyskuu toi Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin runsaasti uusia sijoituksia. Selvästi eniten rahaa virtasi osakerahastoihin, joiden nettomerkinnät olivat 957 miljoonaa euroa. Nettomerkintöjen ohella osakerahastojen arvo kasvoi yli miljardilla eurolla. Yhteensä osakerahastojen pääoma kasvoi syyskuun aikana yli kahdella miljardilla eurolla.

Sijoitusrahastoihin sijoitettiin syyskuussa uutta pääomaa yhteensä 725 miljoonaa euroa. Lisäksi rahastopääoman arvo kasvoi suotuisan markkinakehityksen ansiosta noin 1,5 miljardilla eurolla. Sijoitusrahastojen yhteenlaskettu pääoma nousi kuun lopussa kaikkien aikojen ennätykseen, 72,7 miljardiin euroon.

Yhdysvaltojen keskuspankin 18.9.2013 antama ilmoitus rahapolitiikan elvytyksen jatkumisesta käänsi osakemarkkinat nousuun ja valtioiden pitkien lainojen korot laskuun. Tämä näkyi sekä osakerahastojen että pitkän koron rahastojen positiivisena arvonkehityksenä. Myös vaihtotaseeltaan alijäämäisten kehittyvien talouksien tilanne helpottui. Kehittyvät taloudet ovat kesän aikana reagoineet voimakkaasti kansainvälisten pääomavirtojen heilahteluihin.

”Keskuspankin päätös jatkaa elvyttävää rahapolitiikka entiseen malliin oli markkinoille yllätys, sillä elvytyksen asteittaista supistamista oli jo ehditty odottaa. Uutinen näkyi markkinoilla positiivisina reaktioina niin osakkeissa kuin koroissakin. Tunnelma jäi silti hieman hermostuneeksi” summaa Finanssialan Keskusliiton analyytikko Elina Salminen.

Vuoden jaksolla mitattuna tuottavin osakerahastoluokka oli jälleen suomalaisiin osakkeisiin sijoittavien rahastojen luokka, jonka vuosituotto oli keskimäärin 27,2 prosenttia. Rahastoluokka menestyi parhaiten myös tuoton ja riskin suhdetta kuvaavalla Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 1,9). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

Pitkän koron rahastoista lunastettiin syyskuussa pääomia 154 miljoonaa euroa. Positiivisen markkinakehityksen ansiosta pitkän koron rahastojen pääomat kuitenkin kasvoivat 229 miljoonalla eurolla.

Pitkän koron rahastoissa paras vuosituotto oli euroalueen korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittavalla rahastoluokalla (10,1 %). Rahastoluokka menestyi parhaiten myös Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 3,7).