Sijoitusrahastoihin 19 miljoonaa euroa uutta pääomaa tammikuussa

Sijoitusrahastoihin 19 miljoonaa euroa uutta pääomaa tammikuussa

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin nettomääräisesti 19 miljoonaa euroa uutta pääomaa tammikuun aikana. Rahastojen yhteenlaskettu pääoma kuitenkin laski 593 miljoonaa euroa epäsuotuisa markkinakehityksen vuoksi. Kuun lopussa rahastojen yhteenlaskettu pääoma oli 74,5 miljardia euroa.

Tammikuussa eniten uutta pääomaa sijoitettiin yhdistelmärahastoihin, jotka keräsivät nettomerkintöjä yhteensä 228 miljoonaa euroa. Sen sijaan korkorahastoista pääomia lunastettiin: lyhyen koron rahastoista 160 miljoonaa euroa ja pitkän koron rahastoista 133 miljoonaa euroa.

Keskeiset osakeindeksit laskivat tammikuussa kautta linjan. Suomeen rekisteröityjen osakerahastojen pääoman arvo laski yhteensä 807 miljoonalla eurolla. Yhdysvaltojen keskuspankki Fed ilmoitti myös jo toisesta määrällisen elvytyksen asteittaisesta vähentämisestä, minkä vuoksi kehittyvien markkinoiden valuutat heikkenivät voimakkaasti suhteessa dollariin pääomavirtojen käännyttyä kiristyneen likviditeetin vuoksi. Suuntaus näkyy myös kehittyvien talouksien osake- ja velkakirjamarkkinoilla. Kehittyville markkinoille sijoittavista osakerahastoista lunastettiin tammikuussa 183 miljoonaa euroa ja rahastojen arvot laskivat yhteensä 296 miljoonaa euroa.

”Pitkään jatkuneen nousun jälkeen osakemarkkinoilla nähtiin nyt korjausliike. Koska keskuspankkien elvytys jatkuu kuitenkin mittavana ja odotukset talouden positiivisesta kehityksestä länsimaissa ovat vahvistuneet, nähdään osakkeet edelleen houkuttelevina sijoituskohteina. Korkosijoittajan kannalta vuosi 2014 alkaa haastavasti, kun korkotasot ovat hyvin alhaiset”, summaa Finanssialan Keskusliiton analyytikko Elina Salminen.

Parhaiten tuottava osakerahastoluokka vuoden aikajänteellä mitattuna oli Pohjois-Amerikkaan sijoittava rahastoluokka 19,4 prosentin vuosituotolla. Kyseinen rahastoluokka menestyi parhaiten myös tuoton ja riskin suhdetta kuvaavalla Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 1,5).

Osakemarkkinoiden heilunnan vuoksi sijoittajat siirsivät sijoituksiaan turvasatamina pidettyihin kohteisiin, kuten USA:n ja Saksan valtion lainoihin. Tämän vuoksi pitkät korot kääntyivät laskuun ja rahastojen arvo kasvoi tammikuussa yhteensä 229 miljoonalla eurolla. Suurinta arvonnousu oli euroalueen valtionlainoihin sijoittavissa rahastoissa (93 milj. EUR) ja euroalueen luokiteltuihin yrityslainoihin sijoittavissa rahastoissa (84 milj. EUR). Sen sijaan kehittyville markkinoille sijoittavien pitkän koron rahastojen arvo laski 20 miljoonalla eurolla.

Vuoden tarkastelujaksolla mitattuna pitkän koron rahastoista menestyi tammikuussa parhaiten euroalueen korkean riskin yrityslainoihin sijoittava rahastoluokka. Sen keskimääräinen vuosituotto oli 8,1 prosenttia ja Sharpen luku 3,3.