Sijoitusrahastoihin lähes 860 miljoonaa euroa uutta pääomaa helmikuussa

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin nettomääräisesti 859 miljoonaa euroa uutta pääomaa helmikuun aikana. Rahastojen arvo nousi yhteensä 1,4 miljardia euroa positiivisen markkinakehityksen seurauksena. Helmikuun lopussa rahastojen yhteenlaskettu pääoma oli 76,8 miljardia euroa.

Eniten uutta pääomaa sijoitettiin pitkän koron rahastoihin, jotka keräsivät nettomerkintöjä yhteensä 539 miljoonaa euroa. Sen sijaan lyhyen koron rahastoista pääomia lunastettiin nettomääräisesti 86 miljoonaa euroa.

Osakekurssit kääntyivät helmikuussa jälleen nousuun tammikuun notkahduksen jälkeen. Suotuisan markkinakehityksen vuoksi osakerahastojen arvo nousi 1,1 miljardilla eurolla ja osakerahastoihin sijoitettiin 162 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Eniten uusia sijoituksia kertyi eurooppalaisiin osakkeisiin sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 127 miljoonaa euroa. Sen sijaan kehittyvien markkinoiden osakerahastoista lunastettiin nettomääräisesti 53 miljoonaa euroa.

Helmikuussa saatiin positiivisia uutisia etenkin Yhdysvalloista, missä yritykset ovat julkistaneet odotettua parempia tuloksia. Alkuvuoden heikompien makrolukujen odotetaan jäävän väliaikaisiksi. Euroopassa talousluottamus nousi ja talouden elpymisen odotetaan jatkuvan.

”Länsitalouksien elpyessä osakkeet nähdään tammikuun korjausliikkeestä huolimatta edelleen houkuttelevina sijoituskohteina. Keskuspankkien uskotaan tukevan kasvua tarvittaessa”, summaa Finanssialan Keskusliiton analyytikko Elina Salminen.

Vuoden aikajänteellä mitattuna parhaiten tuotti helmikuussa Suomeen sijoittava osakerahastoluokka. Sen vuosituotto oli 22,4 prosenttia. Sama rahastoluokka menestyi parhaiten myös tuoton ja riskin suhdetta kuvaavalla Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 1,65). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

Pitkän koron rahastoissa eniten uutta pääomaa kertyi euroalueen luokiteltuihin yrityslainoihin, joiden nettomerkinnät olivat yhteensä 220 miljoonaa euroa. Myös rahastoluokan arvonmuutos oli 62 miljoonaa euroa positiivinen.

Vuoden tarkastelujaksolla mitattuna pitkän koron rahastoista menestyi parhaiten euroalueen korkean riskin yrityslainoihin sijoittava rahastoluokka. Sen keskimääräinen vuosituotto oli 9,1 prosenttia ja Sharpen luku 3,8.

Lisätiedot:
Johtava lakimies (sijoitusrahastot) Jari Virta, puh. 020 793 4252
Viestintäpäällikkö Marjo Lapatto, puh. 020 793 4274

Noin 700 000 suomalaisella on rahastosijoituksia. Kotitalouksien omistamien rahastosijoitusten arvo on sijoitussidonnaiset vakuutukset mukaan lukien 30,6 miljardia euroa, eli noin 40 prosenttia koko rahastopääomasta. Suomeen on rekisteröity 32 rahastoyhtiötä. Kotimaisten sijoitusrahastojen lukumäärä on yhteensä noin 518 kpl.