Sijoitusrahastoihin 220 miljoonaa euroa uutta pääomaa maaliskuussa

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin nettomääräisesti 220 miljoonaa euroa uutta pääomaa maaliskuun aikana. Lisäksi rahastojen yhteenlaskettu arvo nousi 98 miljoonalla eurolla ja oli kuun lopussa yhteensä 77,1 miljardia euroa.

Eniten uutta pääomaa sijoitettiin pitkän koron rahastoihin, jotka keräsivät nettomerkintöjä yhteensä 572 miljoonaa euroa. Sen sijaan osakerahastoista pääomia lunastettiin nettomääräisesti 530 miljoonaa euroa. Yhdistelmärahastoihin sijoitettiin 194 miljoonaa euroa.

Ukrainan kriisin kärjistyminen hermostutti sijoittajia. Venäjälle sijoittavista osakerahastoista lunastettiin maaliskuun aikana noin 180 miljoonaa euroa pääomia, Venäjän osakeindeksit putosivat rajusti ja rupla heikkeni. Geopoliittiset kytkökset Venäjälle, sijoittajien epävarmuus ja heikko talouskasvu rasittivat myös Suomen ja Euroopan osakerahastoja. Suomeen sijoittavista osakerahastoista lunastettiin 266 miljoonaa euroa ja Eurooppaan sijoittavista osakerahastoista 290 miljoonaa euroa. Sen sijaan USA:n osakemarkkinat nauttivat tietynlaisesta turvasatamastatuksesta ja yhdysvaltalaisosakkeiden nousutrendi jatkui. Pohjois-Amerikkaan sijoittavat osakerahastot keräsivät nettomerkintöinä lähes 100 miljoonaa euroa uusia sijoituksia.

”Huonot uutiset Ukrainasta hallitsivat maaliskuussa markkinatunnelmia, mutta toisaalta samaan aikaan saatiin myös useita positiivisia signaaleja. Yhdysvalloissa makrotalouden fundamentit ja yritysten hyvät tulokset pitävät yllä positiivisia odotuksia talouden kasvun jatkumisesta”, summaa Finanssialan Keskusliiton analyytikko Elina Salminen.

Osakerahastoista parhaiten tuotti vuoden aikajänteellä Suomeen sijoittava osakerahastoluokka 21,4 prosentin vuosituotolla. Sama rahastoluokka menestyi parhaiten myös tuoton ja riskin suhdetta kuvaavalla Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 1,49). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

Pitkän koron rahastoista eniten uutta pääomaa keräsivät euroalueen luokitellut yrityslainat, joiden nettomerkinnät olivat yhteensä 335 miljoonaa euroa. Matalassa korkoympäristössä myös korkeamman riskin yrityslainat kiinnostavat sijoittajia: euroalueen korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittavat rahastot keräsivät 40 miljoonaa euroa uusia sijoituksia.

Vuoden tarkastelujaksolla mitattuna pitkän koron rahastoista menestyi maaliskuussa parhaiten euroalueen korkean riskin yrityslainoihin sijoittava rahastoluokka. Sen keskimääräinen vuosituotto oli 9,1 prosenttia ja Sharpen luku 3,9.