Miljoonalla suomalaisella rahastosijoituksia

Rahastosijoittaminen on kasvattanut suosiotaan vuoden sisällä. Finanssialan Keskusliiton (FK) Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat –tutkimuksen mukaan jo noin miljoona suomalaista omistaa rahastoja. Rahastosijoittajien osuus FK:n kyselyyn vastanneista on noussut 24 prosenttiin, mikä on viisi prosenttiyksikköä edellisvuotta enemmän.

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin huhtikuussa nettomääräisesti peräti 924 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Rahastojen yhteenlaskettu arvo nousi kuun lopussa kaikkien aikojen ennätykseen, 78 miljardiin euroon.

Eniten uutta pääomaa sijoitettiin pitkän koron rahastoihin, jotka keräsivät nettomerkintöjä yhteensä 726 miljoonaa euroa. Osakerahastoihin sijoitettiin 414 miljoonaa euroa. Lyhyen koron rahastoista puolestaan lunastettiin nettomääräisesti 400 miljoonaa euroa.

Kehittyvien markkinoiden osakerahastoissa pitkään jatkunut lunastusten virta kääntyi huhtikuussa positiiviseksi, kun niihin sijoitettiin nettomääräisesti 213 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Kehittyvien markkinoiden rahastot sisältävät kuitenkin hyvin erilaisia maita, joiden kehitys on ollut erisuuntaista. Venäjälle ja Itä-Eurooppaan sijoittavista osakerahastoista on lunastettu varoja, kun taas esimerkiksi Kiinan ja Latinalaisen Amerikan kohteet ovat houkutelleet uusia sijoituksia.

”Kehittyvien markkinoiden osakerahastojen suosioon on vaikuttanut todennäköisesti muun muassa Kiinan hallituksen elvytyslupaukset pienyrityksille ja investointeihin, sekä jo suhteellisen mataliksi painuneet arvostustasot”, arvio analyytikko Elina Salminen.

Osakerahastoista tuotti huhtikuussa parhaiten Suomeen sijoittava rahastoluokka 22,7 prosentin vuosituotolla. Kyseinen rahastoluokka menestyi parhaiten myös tuoton ja riskin suhdetta kuvaavalla Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 1,59). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

Pitkän koron rahastoista eniten uutta pääomaa keräsivät kehittyville maille sijoittavat rahastot, joiden nettomerkinnät olivat yhteensä 387 miljoonaa euroa. Kehittyvien maiden pitkän koron rahastoissa on tapahtunut sama positiivinen käänne kuin kehittyvien markkinoiden osakerahastoissa.

Vuoden tarkastelujaksolla mitattuna pitkän koron rahastoista menestyi parhaiten euroalueen korkean riskin yrityslainoihin sijoittava rahastoluokka. Sen keskimääräinen vuosituotto oli 7,9 prosenttia ja Sharpen luku 3,4.

Lisätiedot:
Analyytikko Elina Salminen, puh 020 793 4258
Johtava lakimies (sijoitusrahastot) Jari Virta, puh. 020 793 4252
Viestintäpäällikkö Marjo Lapatto, puh. 020 793 4274

Noin miljoonalla suomalaisella on rahastosijoituksia. Kotitalouksien omistamien rahastosijoitusten arvo on sijoitussidonnaiset vakuutukset mukaan lukien noin 30 miljardia euroa, eli 38 prosenttia koko rahastopääomasta. Suomeen on rekisteröity 32 rahastoyhtiötä. Kotimaisten sijoitusrahastojen lukumäärä on yhteensä noin 518 kpl.