Sijoitusrahastoihin yli miljardi euroa toukokuussa

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin toukokuussa nettomääräisesti reilu miljardi euroa uutta pääomaa. Positiivisen markkinakehityksen myötä rahastojen yhteenlaskettu arvo nousi kuun lopussa kaikkien aikojen ennätykseen, 80,8 miljardiin euroon.

Eniten uutta pääomaa sijoitettiin osakerahastoihin, jotka keräsivät nettomerkintöjä yhteensä 670 miljoonaa euroa. Pitkän koron rahastoihin sijoitettiin 494 miljoonaa euroa kun taas lyhyen koron rahastoista lunastettiin nettomääräisesti 351 miljoonaa euroa.

Kehittyvien markkinoiden osakerahastojen nettomerkinnät olivat positiiviset jo toista kuukautta peräkkäin. Ne keräsivät uutta pääomaa yhteensä 193 miljoonaa euroa. Kehittyvillä markkinoilla onkin nähty käänne parempaan: valuutat ovat vahvistuneet, osakekurssit nousseet ja korkomarkkinat vakautuneet. Intiassa keskuspankin toimet ja maan uusi hallitus ovat molemmat osaltaan vakauttaneet taloutta.

Yhdysvalloissa työllisyysluvut ovat parantuneet ja teollisuuden luottamus on vahvistunut. Euroopassa kasvu on vielä heikkoa ja inflaatio on painunut ennätysmatalalle tasolle. Toukokuussa ennakoitiinkin jo EKP:n toimia rahapolitiikan keventämiseksi.

”Maailmantalouden elpymisestä kertovat luvut yhdessä keskuspankkien elvyttävän rahapolitiikan kanssa tukevat edelleen riskipitoisia sijoituksia kuten osakkeita. Kevään aikana pitkät korot ovat laskeneet, mikä on vähentänyt korkosijoitusten tulevaa tuottopotentiaalia”, summaa Finanssialan Keskusliiton analyytikko Elina Salminen.

Osakerahastoista toukokuussa parhaiten tuotti vuoden aikajänteellä Suomeen sijoittava osakerahastoluokka 23,9 prosentin vuosituotolla. Kyseinen rahastoluokka menestyi parhaiten myös tuoton ja riskin suhdetta kuvaavalla Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 1,72). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

Pitkän koron rahastoista eniten uutta pääomaa keräsivät luokitellut yrityslainat, joiden nettomerkinnät olivat yhteensä 272 miljoonaa euroa. Kehittyvien maiden pitkien korkojen rahastoihin sijoitettiin nettomääräisesti 255 miljoonaa euroa.

Vuoden tarkastelujaksolla mitattuna pitkän koron rahastoista toukokuussa menestyi parhaiten euroalueen korkean riskin yrityslainoihin sijoittava rahastoluokka. Sen keskimääräinen vuosituotto oli 8,8 prosenttia ja Sharpen luku 3,9.