Kesäkuussa sijoitusrahastoihin uutta pääomaa lähes 750 miljoonaa euroa

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin kesäkuussa nettomääräisesti 749 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Lisäksi positiivisen markkinakehityksen myötä rahastojen yhteenlaskettu arvo nousi kuun lopussa 82 miljardiin euroon.

Eniten uutta pääomaa sijoitettiin pitkän koron rahastoihin, jotka keräsivät nettomerkintöjä yhteensä 286 miljoonaa euroa. Yhdistelmärahastoihin sijoitettiin 238 miljoonaa euroa ja osakerahastoihin 220 miljoonaa euroa. Sen sijaan lyhyen koron rahastot menettivät pääomia kun niistä lunastettiin nettomääräisesti 59 miljoonaa euroa.

Kesäkuun alussa EKP laski ohjauskorkonsa historiallisen matalalle tasolle 0,15 prosenttiin, minkä lisäksi talletuskorko laskettiin ensimmäistä kertaa negatiiviseksi -0,10 prosenttiin. Päätösten jälkeen lyhyet markkinakorot ovat laskeneet jo entisestään matalilta tasoiltaan. Lyhyen koron rahastojen tuotot ovat jääneet viime kuukausina vaatimattomiksi ja rahastot ovat menettäneet pääomia yhtäjaksoisesti jo 6 kuukautta peräkkäin, yhteensä noin miljardi euroa.

Osakerahastot ja pitkän koron rahastot ovat sen sijaan menestyneet paremmin. Keskeiset osakeindeksit ylsivät kesäkuussa jälleen uusiin ennätyslukemiin Yhdysvalloissa. Pitkään jatkunut kurssinousu alkaa näkyä korkeahkoina arvostustasoina, mutta toisaalta makrotalouden parantuneet luvut, kuten vahva työllisyysdata, yhdessä elvyttävän rahapolitiikan kanssa tukevat edelleen riskipitoisempia sijoituksia.

”EKP:n kesäkuussa tekemät päätökset otettiin positiivisesti vastaan markkinoilla: osakekurssit nousivat ja yrityslainojen luottoriskilisät kapenivat. Osa EKP:n toimista konkretisoituu kuitenkin vasta myöhemmin, kun ensimmäinen kohdennettu pitkäaikainen rahoitusoperaatio toteutetaan syyskuussa. Päätökset kuitenkin lisäsivät odotuksia keveän rahapolitiikan jatkumisesta, mikä tukee osakesijoituksia”, summaa Finanssialan Keskusliiton analyytikko Elina Salminen.

Osakerahastoista kesäkuussa parhaiten tuotti vuoden aikajänteellä Suomeen sijoittava osakerahastoluokka 30,0 prosentin vuosituotolla. Kyseinen rahastoluokka menestyi parhaiten myös tuoton ja riskin suhdetta kuvaavalla Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 2,3). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

Pitkän koron rahastoista eniten uutta pääomaa keräsivät euroalueen ulkopuoliset luokitellut yrityslainat, joiden nettomerkinnät olivat yhteensä 209 miljoonaa euroa. Sen sijaan euroalueen valtionlainoihin sijoittavista rahastoista lunastettiin 101 miljoonaa euroa.

Vuoden tarkastelujaksolla mitattuna pitkän koron rahastoista kesäkuussa menestyi parhaiten euroalueen korkean riskin yrityslainoihin sijoittava rahastoluokka. Sen keskimääräinen vuosituotto oli 12,0 prosenttia ja Sharpen luku 8,2.