Elokuussa sijoitusrahastoihin uutta pääomaa 864 miljoona euroa

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin elokuussa nettomääräisesti 864 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Lisäksi positiivinen markkinakehitys kasvatti rahastopääoman arvoa noin miljardilla eurolla. Rahastojen yhteenlaskettu arvo nousi kuun lopussa jälleen uuteen ennätykseen, lähes 85 miljardiin euroon.

Eniten uutta pääomaa sijoitettiin elokuussa pitkän koron rahastoihin, jotka keräsivät nettomerkintöjä yhteensä 492 miljoonaa euroa. Pitkän koron rahastoihin onkin sijoitettu vuoden alusta lukien eniten uutta pääomaa, yhteensä 3,3 miljardia euroa. Lisäksi pitkän koron rahastojen yhteenlaskettu kumulatiivinen arvo on kasvanut vuoden alusta yli miljardi euroa, kun pitkät korot etenkin Euroopassa ovat laskeneet matalien inflaatiolukujen ja odotettujen EKP:n toimien vuoksi. Sijoittajat hakivat turvasatamaa pitkistä koroista myös Ukrainan kriisin vuoksi. Saksan valtion 10 vuoden lainan korko putosi elokuun lopussa ennätysmatalalle tasolle 0,88 prosenttiin.

Euroopan talous kärsi elokuussa geopoliittisten jännitteiden lisääntymisestä ja heikentyneistä makrotalouden luvuista. Etenkin Italiassa ja Ranskassa talouden kehitys osoittautui ennakoitua vaisummaksi. Ranskan hallitus erosi kuun lopulla talouspoliittisten erimielisyyksien vuoksi. Euroalueen inflaation voimakas hidastuminen on herättänyt huolta euroalueen ajautumisesta deflaatioon. Euroopan keskuspankin, EKP:n pääjohtaja Mario Draghi kertoi Yhdysvalloissa pitämässään puheessa käyttävänsä kaikki keinot deflaation välttämiseksi. Euro heikentyi suhteessa dollariin, kun odotukset EKP:n elvyttävistä toimista vahvistuivat.

Kehittyvien talouksien markkinoille sijoittavat osakerahastot keräsivät elokuussa 45 miljoonaa euroa uusia sijoituksia. Keski- ja Itä-Eurooppaan sijoittavista osakerahastoista lunastettiin edelleen pääomia mutta Kaukoitään sijoittavat osakerahastot keräsivät uusia sijoituksia.

”Kehittyville markkinoille sijoittavat rahastot kiinnostavat jälleen sijoittajia. Pelot Yhdysvaltojen keskuspankin elvytyksen supistamisen vaikutuksista ovat vähentyneet, arvostustasot ovat houkuttelevat ja tuotot ovat parantuneet”, summaa Finanssialan Keskusliiton analyytikko Elina Salminen.

Osakerahastoluokissa eniten uutta pääomaa sijoitettiin globaalisti sijoittaviin osakerahastoihin, joiden nettomerkinnät olivat elokuussa 54 miljoonaa euroa. Eurooppaan, Pohjoismaihin ja Suomeen sijoittavat osakerahastot sen sijaan menettivät pääomia. Vuoden aikajänteellä mitattuna osakerahastoista parhaiten tuottivat toimialarahastot 23,1 prosentin vuosituotolla. Toimialarahastoista parhaiten tuotti terveydenhoitoala, jossa vuosituotto oli keskimäärin 30,1 prosenttia. Tuoton ja riskin suhdetta kuvaavalla Sharpen mittarilla osakerahastoluokista parhaiten menestyi teollisuuteen ja infrastruktuuriin sijoittava rahastoluokka (Sharpe 12 kk 2,4). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

Pitkän koron rahastoista eniten uutta pääomaa keräsivät euroalueen luokitellut yrityslainat, joiden nettomerkinnät olivat yhteensä 273 miljoonaa euroa. Vuoden tarkastelujaksolla mitattuna pitkän koron rahastoista menestyi parhaiten kehittyville markkinoille sijoittava rahastoluokka. Sen keskimääräinen vuosituotto oli 10,2 prosenttia. Sharpen mittarilla vuoden aikajänteellä parhaiten menestyi euroalueen korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittava rahastoluokka (Sharpe 12 kk 6,6).