Sijoitusrahastoihin 8,6 miljardia euroa uusia sijoituksia viime vuonna

Sijoitusrahastoihin 8,6 miljardia euroa uusia sijoituksia viime vuonna

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin viime vuonna nettomääräisesti lähes 8,6 miljardia euroa uutta pääomaa. Se on peräti 83 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Lisäksi rahastojen yhteenlaskettu arvo nousi positiivisen markkinakehityksen myötä noin 5,2 miljardilla eurolla. Joulukuun lopussa rahastojen yhteenlaskettu pääoma nousi kaikkien aikojen ennätykseen, 85,1 miljardiin euroon.

Vuonna 2014 nähtiin pohjoismaisten rahastojen sulautumisia, joiden vaikutuksesta Suomeen rekisteröity rahastopääoma supistui. Sulautumisia tapahtui kuitenkin molempiin suuntiin, Suomesta Ruotsiin ja Ruotsista Suomeen. Suomen Pankin marraskuun lopun tietojen mukaan ruotsalaisten osuus Suomen rahastopääomasta oli noin 16 prosenttia .

Vuonna 2014 eniten uutta pääomaa keräsivät pitkän koron rahastot, joihin sijoitettiin vuoden aikana net-tomääräisesti 4,6 miljardia euroa. Huolimatta matalista lähtötasoista pitkät korot jatkoivat laskuaan vuoden aikana, mikä näkyi positiivisena arvonmuutoksena pitkän koron rahastoissa. Yhdistelmärahasoihin sijoitettiin vuoden aikana 2,6 miljardia euroa ja osakerahastoihin 1,1 miljardia euroa. Osakerahastojen arvo nousi vuoden aikana jopa 2,9 miljardilla eurolla osakekurssien voimakkaan nousun siivittämänä.

Osakerahastoissa eniten uutta pääomaa, 1,3 miljardia euroa, kertyi Pohjois-Amerikkaan sijoittaviin osa-kerahastoihin. Näistä rahastoista saatiin myös paras vuosituotto, joka oli keskimäärin 24,2 prosenttia. Hyviin euromääräisiin tuottoihin vaikutti myös euron heikentyminen suhteessa Yhdysvaltojen dollariin. Kyseinen rahastoluokka menestyi parhaiten myös tuoton ja riskin suhdetta kuvaavalla Sharpen luvulla (Sharpe 12 kk 1,8). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

”Vuosi 2014 oli jälleen erinomainen vuosi rahastosijoittajalle. Osakekurssien voimakas nousu kasvatti osakesijoitusten arvoa ja tuotot ylsivät parhaimmillaan kymmeniin prosentteihin. Vuoteen mahtui paljon yllätyksiä, kuten Ukrainan kriisi ja öljyn hinnan romahdus. Yllättävää oli myös pitkien korkojen voimakas lasku, joka puolestaan pelasti korkosijoittajan vuoden”, summaa Finanssialan Keskusliiton analyytikko Elina Salminen.

Viime vuonna pitkän koron rahastoista eniten uutta pääomaa keräsivät euroalueen luokitellut yrityslainat, joiden nettomerkinnät olivat yhteensä 1,9 miljardia euroa. Myös euroalueen ulkopuolisten luokiteltujen yrityslainojen suosio oli korkea, ja rahastot keräsivät yhteensä 1,5 miljardia euroa uusia sijoituksia. Viime vuosina eurooppalaiset suuryritykset ovat hankkineet yhä suuremman osan ulkoisesta rahoituksestaan joukkovelkakirjamarkkinoilta, kun sääntely on kiristänyt pankkien luotonantoa. Sijoituskohteita on näin ollut tarjolla runsaasti.

Vuoden tarkastelujaksolla mitattuna pitkän koron rahastoista vuonna 2014 parhaiten menestyi euroalu-een valtionlainoihin sijoittava rahastoluokka 10,2 prosentin keskimääräisellä vuosituotolla. Sharpen mittarilla parhaiten menestyivät euroalueen luokitellut yrityslainat, joiden keskimääräinen Sharpen luku vuoden aika¬jänteellä oli 4,1.

Lisätiedot:

Analyytikko Elina Salminen, puh 020 793 4258
Johtava lakimies (sijoitusrahastot) Jari Virta, puh. 020 793 4252
Viestintäpäällikkö Marjo Lapatto, puh. 020 793 4274

Noin miljoonalla suomalaisella on rahastosijoituksia. Kotitalouksien omistamien rahastosijoitusten arvo on sijoitussidonnaiset vakuutukset mukaan lukien 32,3 miljardia euroa, eli noin 39 prosenttia koko ra-hastopääomasta. Suomeen on rekisteröity 30 rahastoyhtiötä. Kotimaisten sijoitusrahastojen lukumäärä on yhteensä noin 470 kpl.