Sijoitusrahastoihin yli 500 miljoonaa euroa uutta pääomaa

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin tammikuun aikana nettomääräisesti 516 miljoonaa
euroa uutta pääomaa. Lisäksi positiivinen markkinakehitys kasvatti rahastojen arvoa. Rahastojen
yhteenlaskettu pääoma nousi kuun lopulla jälleen kaikkien aikojen ennätykseen, 88,6 miljardiin euroon.

Eniten uutta pääomaa keräsivät pitkän koron rahastot, joihin sijoitettiin 421 miljoonaa euroa uutta
pääomaa. Yhdistelmärahasoihin sijoitettiin 234 miljoonaa euroa ja osakerahastoihin 100 miljoonaa
euroa. Sen sijaan lyhyen koron rahastoista lunastettiin kuun aikana 224 miljoonaa euroa.

Osakerahastojen arvonnousu oli tammikuussa poikkeuksellisen voimakasta: osakerahastojen
yhteenlaskettu arvo kasvoi noin kahdella miljardilla eurolla. Taustalla oli Euroopan keskuspankin päätös
aloittaa niin sanottu määrällinen elvytys, mikä vahvisti markkinatunnelmia etenkin Euroopassa, mutta
heijastui myös muualle maailmaan. Useat muutkin keskuspankit ilmoittivat rahapolitiikkansa
keventämisestä. Euroopan osakeindeksit nousivat noin kuun aikana 10 prosenttia.

”EKP:n elvytyspaketti otettiin markkinoilla positiivisesti vastaan – osakekurssit ampaisivat nousuun,
matalariskiset pitkät korot painuivat lähemmäs nollaa ja euron arvo heikentyi. Olosuhteet tukevat
edelleen sijoittajien riskinottoa”, summaa Finanssialan Keskusliiton analyytikko Elina Salminen.

Osakerahastoista eniten uutta pääomaa, yhteensä 145 miljoonaa euroa, sijoitettiin eurooppalaisiin
osakerahastoihin. Paras tuotto vuoden aikajänteellä mitattuna saatiin Pohjois-Amerikkaan sijoittavista
osakerahastoista (30,4 %). Sharpen mittarilla parhaiten menestyivät toimialarahastot (Sharpe 12 kk 2,2).
Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä

Pitkän koron rahastoista eniten uutta pääomaa keräsivät euroalueen luokitellut yrityslainat, joiden
nettomerkinnät olivat yhteensä 191 miljoonaa euroa. Myös euroalueen korkeariskiset yrityslainat ja
euroalueen valtionlainat keräsivät reilut sata miljoonaa euroa uusia nettomerkintöjä. Euroalueella pitkät
korot painuivat entistä alemmas EKP:n elvytyspaketin jälkeen, mikä kasvatti pitkän koron rahastojen
arvoja.

Vuoden tarkastelujaksolla mitattuna pitkän koron rahastoista tammikuussa parhaiten menestyi maailman
eri valtionlainoihin sijoittava rahastoluokka 12,2 prosentin keskimääräisellä vuosituotolla. Sharpen mittarilla
parhaiten menestyivät euroalueen luokitellut yrityslainat, joiden keskimääräinen Sharpen luku
vuoden aikajänteellä oli 4,1.