Kansankapitalismi toimii – uusia sijoituksia rahastoihin 1,5 miljardia euroa

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin helmikuun aikana nettomääräisesti peräti 1,5 miljardia euroa uutta pääomaa. Lisäksi positiivinen markkinakehitys kasvatti rahastojen arvoa yli kahdella miljardilla eurolla. Rahastojen yhteenlaskettu pääoma nousi kuun lopulla jälleen kaikkien aikojen ennätykseen, 92,5 miljardiin euroon.

Finanssialan Keskusliiton (FK) toimitusjohtaja Piia-Noora Kaupin mukaan rahastosijoitusten voimakas kasvu on osoitus siitä, että kansankapitalismi toimii.

”Rahastoissa on miljoona yksityistä suomalaisomistajaa ja mukaan riskit hajauttavaan sijoitukseen pääsee pienelläkin kuukausisijoituksella. Kotitaloudet ovat suurin sijoitusrahastoihin sijoittava sektori. Kotitaloudet omistavat rahastosijoituksia sekä suoraan että epäsuorasti henki- ja eläkevakuutusten kautta.”

Lisäksi rahastojen pääomista noin 18 prosenttia eli lähes 16 miljardia euroa tulee ulkomailta, lähinnä Ruotsista. Rahastot ovat siis myös menestyvä vientituote.

”Tulevien päättäjien on tärkeätä huolehtia, että rahastot ovat jatkossakin houkuttelevia sijoituskohteita. Rahastoilla on yksittäisiä sijoittajia parempi kyky sijoittaa kasvuyrityksiin, joten niiden avulla voidaan vauhdittaa talouskasvua”, Kauppi muistuttaa.

Uutta pääomaa eniten pitkän koron rahastoihin

Eniten uutta pääomaa keräsivät pitkän koron rahastot, joihin sijoitettiin 685 miljoonaa euroa. Yhdistelmärahasoihin sijoitettiin 339 miljoonaa euroa ja lyhyen koron rahastoihin 374 miljoonaa euroa. Osakerahastot keräsivät 118 miljoonan euron nettomerkinnät.

Osakerahastojen yhteenlaskettu arvo nousi helmikuussa vajaalla kahdella miljardilla eurolla, lähes yhtä paljon kuin tammikuussa. Euroopan keskeiset osakeindeksit ovat nousseet vuoden alusta noin 15 %. EKP:n elvytyspaketti, sen seurauksena heikentynyt euron kurssi ja halventunut öljy ovat parantaneet etenkin eurooppalaisten vientiyritysten näkymiä.

”Eurooppa on ollut alkuvuonna selvä sijoittajien suosikki, lähinnä EKP:n elvytyspaketin vuoksi. Eurooppalaiset osake- ja korkorahastot ovat houkutelleet selvästi eniten pääomia ja arvonnousu on ollut voimakasta”, FK:n analyytikko Elina Salminen summaa.

Tammikuun tavoin eurooppalaiset osakerahastot houkuttelivat eniten pääomia myös helmikuussa: niihin sijoitettiin nettomääräisesti 237 miljoonaa euroa. Paras tuotto vuoden aikajänteellä mitattuna saatiin edelleen Pohjois-Amerikkaan sijoittavista osakerahastoista (34,7 %). Kyseinen rahastoluokka menestyi parhaiten myös Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 2,5). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

Pitkän koron rahastoista eniten uutta pääomaa keräsivät jälleen euroalueen luokitellut yrityslainat, joiden nettomerkinnät olivat yhteensä 228 miljoonaa euroa. Vuoden alusta laskettuna kyseinen rahastoluokka on saanut jo 419 miljoonaa euroa uusia pääomia.

Vuoden tarkastelujaksolla mitattuna pitkän koron rahastoista menestyi jälleen parhaiten maailman eri valtionlainoihin sijoittava rahastoluokka 11,7 prosentin keskimääräisellä vuosituotolla. Sharpen mitta¬rilla parhaiten menestyivät euroalueen luokitellut yrityslainat, joiden keskimääräinen Sharpen luku vuoden aika¬jänteellä oli 4,2.