Sijoitusrahastoista lunastettiin kesäkuussa 533 miljoonaa euroa

Suomeen rekisteröidyistä sijoitusrahastoista lunastettiin kesäkuun aikana nettomääräisesti 533 miljoonaa euroa. Lisäksi rahastopääomien yhteenlaskettu arvo laski epäedullisen markkinakehityksen seurauksena. Yhteenlaskettu rahastopääoma oli kesäkuun lopussa yhteensä 97,4 miljardia euroa.

Eniten pääomia lunastettiin osakerahastoista, jotka menettivät nettomääräisesti 337 miljoonaa euroa. Lyhyen koron rahastoista lunastettiin 304 miljoonaa euroa ja pitkän koron rahastoista 114 miljoonaa euroa. Sen sijaan yhdistelmärahastoihin sijoitettiin uutta pääomaa nettomääräisesti 120 miljoonaa euroa ja vaihtoehtoisiin rahastoihin 102 miljoonaa euroa.

Kesäkuu oli sijoittajan kannalta synkkä. Kiinan osakemarkkinoilla nähtiin jyrkkä kurssipudotus ja Kreikan pattitilanne jatkui. Troikan (EU-komissio, EKP, IMF) ja Kreikan lainaneuvottelut kariutuivat ja Kreikka jätti 1,5 miljardin euron lainaerän lyhentämättä IMF:lle kesäkuun lopussa. Viime sunnuntain kansanäänestyksessä kreikkalaiset torjuivat troikan lainaehdot, jotka eivät kylläkään olleet enää voimassa. Äänestyksen lopputulos lisäsi epävarmuutta markkinoilla ja euro heikentyi äänestystuloksen jälkeen. Kreikan valtion lainojen korot nousivat rajusti ja pääomia siirtyi turvasatamakohteisiin, kuten Saksan valtion lainoihin. Myös osakemarkkinoilla kurssit laskivat. Kokonaisuutena markkinareaktiot olivat kuitenkin maltillisia, koska Kreikan ongelmat on tiedostettu jo pitkään.

”Ei-äänten voitto tarkoittaa epävarmuutta markkinoille mutta myös epävarmuutta kreikkalaisille. Paljon riippuu Euroopan keskuspankin hätärahoituksesta, jolla on toistaiseksi pidetty kreikkalaiset pankit pystyssä. Ilman EKP:n tukea kreikkalaispankeilta saattavat loppua eurot hyvinkin pian”, summaa Finanssialan Keskusliiton analyytikko Elina Salminen.

Lähes kaikki osakerahastoluokat menettivät sijoituksia kesäkuussa. Ainoastaan Pohjois-Amerikkaan ja toimialarahastoihin tehdyt nettomerkinnät olivat positiiviset. Parhaaseen vuosituottoon ylsi jälleen kesäkuussa Japaniin sijoittava osakerahastoluokka 32,1 prosentin tuotolla. Kyseinen rahastoluokka menestyi parhaiten myös Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 2,1). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

Vuoden tarkastelujaksolla mitattuna pitkän koron rahastoista kesäkuussa parhaiten menestyi maailman eri valtionlainoihin sijoittava rahastoluokka 6,5 prosentin keskimääräisellä vuosituotolla. Kyseinen rahastoluokka menestyi parhaiten myös Sharpen mittarilla (12 kk Sharpe 0,8).