Sijoitusrahastoihin uutta pääomaa 388 miljoonaa euroa

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin heinäkuussa nettomääräisesti 388 miljoonaa euroa. Lisäksi rahastopääomien yhteenlaskettu arvo kasvoi lähes miljardilla eurolla markkinoiden palauduttua Euroopassa kesäkuun pudotuksen jälkeen. Yhteenlaskettu rahastopääoma oli heinäkuun lopussa yhteensä 98,7 miljardia euroa.

Eniten pääomia sijoitettiin osakerahastoihin, yhteensä 276 miljoonaa euroa. Yhdistelmärahastot keräsivät 134 miljoonaa euroa ja lyhyen koron rahastot 20 miljoonaa euroa. Sen sijaan pitkän koron rahastoista lunastettiin 41 miljoonaa euroa.

Heinäkuussa Kreikan kolmatta tukipakettia koskevissa neuvotteluissa päästiin alustavaan sopuun ja EKP päätti nostaa kreikkalaisille pankeille tarjottavan hätärahoituksen määrää. Alustava sopu rauhoitti markkinoita ja spekulaatiot Kreikan euroerosta hellittivät ainakin toistaiseksi. Pidemmän aikavälin ratkaisua kriisiin ei kuitenkaan ole vielä löydetty, mikä aiheuttanee vielä lähitulevaisuudessa epävarmuutta Euroopan markkinoilla.

Kiinassa viranomaiset saivat pörssiromahduksen taittumaan puuttumalla markkinoiden toimintaan lukuisin keinoin. Suomeen rekisteröidyistä sijoitusrahastoista vain alle prosentti on sijoitettu Kiinaan, joten Manner-Kiinan pörssien heilunnalla ei ole ollut huomattavaa vaikutusta suomalaisten rahastosijoituksiin.

”Kiinan pörssiromahdus ei ole juurikaan näkynyt suomalaisessa rahastopääomassa. Sen sijaan Kiinan talouskasvun hidastuminen ja sen vaikutukset maailmantalouteen ovat huolestuttavia Euroopan ja Suomen kannalta”, summaa Finanssialan Keskusliiton analyytikko Elina Salminen.

Osakerahastoista eniten uutta pääomaa keräsivät heinäkuussa Eurooppaan sijoittavat rahastot, yhteensä 152 miljoonaa euroa. Huonoiten pärjäsivät kehittyvien markkinoiden rahastot, jotka menettivät yhteensä 14 miljoonaa euroa. Parhaaseen vuosituottoon ylsi jälleen Japaniin sijoittava osakerahastoluokka 30,1 prosentin tuotolla. Sharpen mittarilla parhaiten pärjäsivät Pohjois-Amerikkaan sijoittavat osakerahastot (Sharpe 12 kk 1,82). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

Vuoden tarkastelujaksolla mitattuna pitkän koron rahastoista heinäkuussa parhaiten menestyi maailman eri valtionlainoihin sijoittava rahastoluokka 5,5 prosentin keskimääräisellä vuosituotolla. Sharpen mittarilla parhaiten menestyi euroalueen korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittava rahastoluokka (12 kk Sharpe 1,17).