Markkinoiden alamäki laski rahastopääomaa

Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen yhteenlaskettu pääoma oli elokuussa 94,2 miljardia euroa. Pääoma laski heinäkuusta 4,5 miljardia euroa. Laskusta 386 miljoonaa euroa perustui nettolunastuksiin. Lisäksi epäsuotuisa markkinakehitys laski rahastopääomia yli 4 miljardia euroa. Laskusta huolimatta rahastopääoma ylittää edelleen vuodenvaihteen tason.

Pitkän koron rahastoista lunastettiin 478 miljoonaa euroa, lyhyen koron rahastoista 186 miljoonaa euroa ja vaihtoehtoisista rahastoista 4 miljoonaa euroa. Sen sijaan osakerahastoihin sijoitettiin uutta pääomaa nettomääräisesti 196 miljoonaa euroa ja yhdistelmärahastot keräsivät 86 miljoonaa euroa.

Osakemarkkinoiden volatiliteetti on pysynyt korkealla ja liikehdintä jatkunut. EKP:n pääjohtaja Mario Draghi rauhoitti markkinoita painottamalla määrällisen elvytyksen jatkuvan kuten aiemmin ja EKP:n antavan enemmän tukea markkinoille, jos sille on tarvetta. Euroopan keskuspankki piti ohjauskorkonsa odotetusti ennallaan 0,05 prosentissa.

Erityinen huoli markkinoilla on ollut Kiina. Kiinan viennin kasvun hidastuminen ja Kiinan hallituksen voimattomuus talousongelmien edessä on heikentänyt osakemarkkinoita. Kansainvälisen valuuttarahaston pääjohtaja Christine Lagarde yritti lisätä luottamusta markkinoihin sanomalla Kiinan talouskasvun hidastuvan mutta ei liian jyrkästi tai yhtäkkisesti.

Yhdysvalloissa työttömyysaste on laskenut finanssikriisiä edeltävälle tasolle ja markkinoilla odotellaan keskuspankin koronnostoa tälle vuodelle. Lisäksi yksityinen kulutus on ollut vakaassa kasvussa.

”Rahastopääomien yli 4 miljardin lasku on pitkälti osakerahastojen arvonmuutosta. Markkinat ovat reagoineet Kiinan kasvuhuoliin ja lasku on ollut tavanomaista voimakkaampaa. Sijoittajien usko osakkeisiin on kuitenkin säilynyt sillä osakerahastot saivat lisää pääomia. Sijoittajan syksy tulee olemaan mielenkiintoinen. Kiina-huolet ja Yhdysvaltojen koronnosto-odotukset ylläpitävät liikehdintää markkinoilla”, kommentoi Finanssialan Keskusliiton analyytikko Valtteri Vuorio.

Osakerahastojen yhteenlaskettu pääoma laski elokuussa yli 3 miljardia euroa. Muutos perustui kehnoon markkinakehitykseen. Osakerahastoista eniten uutta pääomaa keräsivät elokuussa globaalisti sijoittavat rahastot (147 milj. €) ja Pohjois-Amerikkaan sijoittavat rahastot (90 milj. €). Huonoimmin pärjäsivät kehittyvien markkinoiden rahastot, jotka menettivät yhteensä 65 miljoonaa euroa. Parhaaseen vuosituottoon ylsi jälleen Japaniin sijoittava osakerahastoluokka 21,3 prosentin tuotolla. Ne pärjäsivät parhaiten myös Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 1,12). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

Pitkän koron rahastoista lunastettiin elokuussa noin 478 miljoonaa euroa. Euroalueen luokitelluista yrityslainoista lunastettiin 268 miljoonaa euroa ja euroalueen valtioiden lainoista 219 miljoonaa euroa. Vuoden tarkastelujaksolla mitattuna pitkän koron rahastoista menestyi parhaiten euroalueen valtionlainoihin sijoittava rahastoluokka 1,5 prosentin keskimääräisellä vuosituotolla. Sharpen mittarilla parhaiten menestyi euroalueen korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittava rahastoluokka (12 kk Sharpe 0,57).