Osakerahastoihin uusia sijoituksia 240 miljoonaa euroa

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin syyskuussa nettomääräisesti 117 miljoonaa euroa. Rahastopääomien yhteenlaskettu arvo laski 94,2 miljardista eurosta 92,6 miljardiin euroon. Lasku perustuu kehnoon markkinakehitykseen.

Osakerahastoihin sijoitettiin uutta pääomaa 240 miljoonaa euroa. Yhdistelmärahastot keräsivät 53 miljoonaa euroa ja vaihtoehtoiset rahastot 56 miljoonaa euroa. Sen sijaan lyhyen koron rahastoista lunastettiin 184 miljoonaa euroa ja pitkän koron rahastoista 48 miljoonaa euroa.

Viimeaikainen markkinoiden heilunta ja laskeneet osakekurssit ovat luoneet markkinoille epävarmuutta. Sijoittajien huolena on ollut myös kehittyvien markkinoiden talouskasvun näkymät. Lisäksi euroalueen pitkien valtionlainojen korot lähtivät nousuun huhtikuussa äkillisesti, mikä on pienentänyt pitkän koron rahastojen vuotuisia tuottoja. Kehitys on heijastunut sijoituskäyttäytymiseen niin, että pitkän koron rahastoista on valunut sijoituksia pois viime kuukausina. Lisäksi yhdistelmärahastojen nettomerkinnät ovat pienentyneet.

Suomessa kuluttajien luottamus talouteen on heikentynyt mutta se on edelleen vahvempi kuin vuosi sitten. Lisäksi yritysten suhdannetilanteessa on tapahtunut pientä parannusta. Euroalueella talous on ollut vastatuulessa ja osakemarkkinoiden arvostustaso on suhteellisen alhaalla. Sen sijaan heikentynyt euro, yleisesti matala korkotaso, kasvava luotonotto ja analyytikoiden positiiviset tulosennusteet ovat vaikuttaneet maltillisesti ennakointiin markkinoiden pohjan lähestymisestä.

”Talouden epävakaat näkymät ja pörssikurssien lasku heijastuivat negatiivisesti osakerahastojen arvonmuutoksiin. Tästä huolimatta osakerahastojen nettomerkinnät olivat positiivisia, mikä kertonee sijoittajien luottamuksesta tulevaan”, summaa Finanssialan Keskusliiton analyytikko Valtteri Vuorio.

Osakerahastoista eniten uutta pääomaa keräsivät syyskuussa globaalisti sijoittavat rahastot, yhteensä 201 miljoonaa euroa. Huonoiten pärjäsivät kehittyvien markkinoiden rahastot, jotka menettivät yhteensä 54 miljoonaa euroa. Osakerahastojen yhteenlaskettu pääoma laski syyskuussa yli 858 miljoonaa euroa, mikä johtuu arvonmuutoksesta. Parhaaseen vuosituottoon ylsivät seitsemättä kuukautta peräkkäin Japaniin sijoittavat osakerahastot 11,9 prosentin tuotolla. Sharpen mittarilla parhaiten pärjäsivät Pohjoismaihin (Sharpe 12 kk 0,56) ja Japaniin (Sharpe 12 kk 0,56) sijoittavat osakerahastot. Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

Pitkän koron rahastoista lunastettiin syyskuussa noin 48 miljoonaa euroa, josta euroalueen luokitelluista yrityslainoista lunastettiin 107 miljoonaa euroa ja euroalueen valtioiden lainoista 63 miljoonaa euroa. Uusia sijoituksia tehtiin erityisesti eurooppalaisiin korkeariskisiin yrityslainoihin ja globaalisti luokiteltuihin yrityslainoihin. Vuoden tarkastelujaksolla mitattuna pitkän koron rahastoista menestyi parhaiten euroalueen valtionlainoihin sijoittava rahastoluokka 2,4 prosentin keskimääräisellä vuosituotolla. Sama rahastoluokka menestyi parhaiten myös Sharpen mittarilla (12 kk Sharpe 0,57).