Sijoitusrahastoihin 272 miljoonaa euroa uusia sijoituksia

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin lokakuussa nettomääräisesti 272 miljoonaa euroa. Suotuisan markkinakehityksen vuoksi rahastopääomien yhteenlaskettu arvo nousi kuitenkin peräti 4,1 miljardia euroa.
Osakerahastoihin sijoitettiin uutta pääomaa nettomääräisesti 400 miljoonaa euroa. Pitkän koron rahastot keräsivät 195 miljoonaa euroa ja yhdistelmärahastot 148 miljoonaa euroa. Sen sijaan lyhyen koron rahastoista lunastettiin 471 miljoonaa euroa ja vaihtoehtoisista rahastoista miljoona euroa.

Kesän alussa alkanut osakekurssien laskusuuntaus on muuttunut nousuksi. Tämä on näkynyt paitsi osakerahastoihin tehdyissä uusissa sijoituksissa mutta varsinkin osakerahastojen arvonmuutoksissa. Myös pitkän koron rahastojen ja yhdistelmärahastojen arvo nousi huomattavasti.

Sijoittajan on silti syytä varautua siihen, että kurssit heilahtelevat jatkossakin. Tästä pitävät huolta kehittyvien markkinoiden talouskasvun näkymät, USA:n rahapolitiikan odotettu kiristys ja Suomen olematon talouskasvu. Euroopan sisämarkkinoilla on kuitenkin nähtävissä varovaista elpymistä. Yritysten viimeisimmät tulokset ovat yleisesti ottaen olleet hyviä. Lisäksi Euroopan keskuspankin, EKP:n viittaukset tulevista elvytystoimista ovat lokakuussa laskeneet euroa ja nostaneet osakekursseja. Myös Suomessa yritysten suhdannetilanne näyttää parantuneen ja viimeisin tuloskausi on ollut hyvä.

”Olosuhteet ovat olleet varsin positiiviset rahastosijoittajalle. Keskuspankkien elvytys ja hyvä tuloskausi ovat kääntäneet osakekurssit nousuun. Lisäksi EKP:n linjaus elvytystoimista on painanut pitkiä korkoja euroalueella ja heikentänyt euroa,” arvioi Finanssialan Keskusliiton analyytikko Valtteri Vuorio.

Osakerahastoista eniten uutta pääomaa keräsivät lokakuussa Eurooppaan sijoittavat rahastot, yhteensä 273 miljoonaa euroa. Huonoiten pärjäsivät maailma-rahastot, joista lunastettiin yhteensä 100 miljoonaa euroa. Osakerahastojen yhteenlaskettu pääoma nousi yli 3 miljardia euroa, josta suurin osa tuli arvonmuutoksesta. Parhaaseen vuosituottoon ylsi jälleen Japaniin sijoittava osakerahastoluokka 23,7 prosentin tuotolla. Se pärjäsi parhaiten myös Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 1,16). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

Pitkän koron rahastoissa eniten uutta pääomaa kertyi globaalisti sijoittaviin korkeariskisiin yrityslainoihin, yhteensä 130 miljoonaa euroa. Vuoden tarkastelujaksolla mitattuna pitkän koron rahastoista parhaiten menestyi euroalueen valtionlainoihin sijoittava rahastoluokka 3,2 prosentin keskimääräisellä vuosituotolla. Sharpen mittarilla parhaiten menestyi euroalueen korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittava rahastoluokka (12 kk Sharpe 1,07).