Sijoitusrahastoihin uutta pääomaa 288 miljoonaa euroa

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin marraskuussa nettomääräisesti 288 miljoonaa euroa. Suotuisan markkinakehityksen vuoksi rahastopääomien yhteenlaskettu arvo nousi peräti 2,3 miljardia euroa 99,3 miljardiin euroon.

Osakerahastoihin sijoitettiin uutta pääomaa nettomääräisesti 204 miljoonaa euroa. Pitkän koron rahastot keräsivät 104 miljoonaa euroa ja yhdistelmärahastot 231 miljoonaa euroa. Sen sijaan lyhyen koron rahastoista lunastettiin 245 miljoonaa euroa ja vaihtoehtoisista rahastoista 6,5 miljoonaa euroa.

Euroalueen kasvunäkymien piristyminen jatkui loka-marraskuussa ja kolmannen vuosineljänneksen luvut Euroopasta olivat positiiviset. Lisäksi muun muassa heikentynyt euro ja halventunut öljy tukivat kasvua. Pariisin terrori-iskuilla ei näytä olleen suurta vaikutusta markkinoihin. Sen sijaan kehittyvät markkinat ja Kiinan hidastuva talouskasvu loivat yhä turbulenssia. Europörsseille marraskuu oli kuitenkin voitollinen.

Kun Yhdysvalloissa valmistaudutaan koronnostoihin, on Euroopassa tilanne päinvastainen. Huolimatta piristyneistä kasvunäkymistä, on euroalueen talouskasvu yhä vaatimatonta. Markkinat odottavatkin Euroopan keskuspankilta EKP:ltä lisäelvytystä, mikä on laskenut euroa ja valtionlainakorkoja. Heikentynyt euro vahvistaa vientiyrityksiä. Euroalueen inflaatio ei näytä ottavan tuulta purjeisiin. Tämä ennakoi EKP:n jatkavan elvytyksen tiellä.

”Marraskuu jatkui positiivisena osakerahastojen kannalta. Olosuhteet ovat olleet suotuisat sijoittajille muun muassa heikentyneen euron myötä. Inflaatio on edelleen selvästi alle EKP:n tavoitteen, joka tukee jatkossakin tarvetta rahapoliittiselle elvytykselle,” arvioi Finanssialan Keskusliiton analyytikko Valtteri Vuorio.

Osakerahastoista eniten uutta pääomaa keräsivät marraskuussa Eurooppaan sijoittavat rahastot, yhteensä 136 miljoonaa euroa. Kehittyviin markkinoihin sijoittavista rahastoista lunastettiin yhteensä 28 miljoonaa euroa. Osakerahastojen yhteenlaskettu pääoma nousi yli 1,6 miljardia euroa, josta suurin osa tuli arvonmuutoksesta. Parhaaseen vuosituottoon ylsi jälleen Japaniin sijoittava osakerahastoluokka 30,1 prosentin tuotolla. Se pärjäsi parhaiten myös Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 1,50). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

Pitkän koron rahastoissa eniten uutta pääomaa keräsivät euroalueen korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittavat rahastot, yhteensä 113 miljoonaa euroa. Vuoden tarkastelujaksolla mitattuna pitkän koron rahastoista parhaiten menestyi maailman eri valtionlainoihin sijoittava rahastoluokka 4,1 prosentin keskimääräisellä vuosituotolla. Sharpen mittarilla parhaiten menestyi euroalueen korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittava rahastoluokka (12 kk Sharpe 1,16).