Rahastoihin 8,8 miljardia euroa uusia sijoituksia viime vuonna

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin viime vuonna nettomääräisesti yli 8,8 miljardia euroa uutta pääomaa. Se on reilut 300 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2014. Lisäksi rahastojen yhteenlaskettu arvo nousi positiivisen markkinakehityksen myötä noin 3,2 miljardilla eurolla. Toukokuussa rahastojen yhteenlaskettu pääoma kävi kaikkien aikojen ennätyksessä, 100,2 miljardissa eurossa. Vuoden lopussa 2015 rahastojen yhteenlaskettu pääoma oli 97,3 miljardia euroa.

Vuonna 2015 eniten uutta pääomaa keräsivät yhdistelmärahastot, joihin sijoitettiin nettomääräisesti 5,2 miljardia euroa. Vuonna 2014 eniten sijoituksia saaneet pitkän koron rahastot keräsivät myös viime vuonna kohtuullisesti sijoituksia, noin 1,7 miljardia euroa. Alkuvuoden nettomerkinnät olivat positiivisia, kun taas kesäkuukausina ja joulukuussa rahastojen nettomerkinnät jäivät pakkasen puolelle. Osakerahastoihin sijoitettiin uutta pääomaa vuoden aikana 1,4 miljardia euroa. Niiden arvo nousi vuoden aikana jopa 3 miljardia euroa osakekurssien voimakkaan nousun siivittämänä, vaikka kuukausittaiset heilahtelut arvonmuutoksissa alleviivasivat vuotta 2015.

Joulukuussa yhdistelmärahastoihin sijoitettiin uutta pääomaa 155 miljoonaa euroa, osakerahastoihin 110 miljoonaa euroa ja vaihtoehtoisiin rahastoihin 76 miljoonaa euroa. Sen sijaan pitkän koron rahastoista lunastettiin 175 miljoonaa euroa ja lyhyen koron rahastoista 51 miljoonaa euroa.

Osakerahastoissa eniten uutta pääomaa kertyi viime vuonna globaalisti sijoittaviin osakerahastoihin, noin 1,2 miljardia euroa. Kehittyviin markkinoihin sijoittavista rahastoista lunastettiin yhteensä noin 0,5 miljardia euroa. Parhaaseen vuosituottoon ylsi Japaniin sijoittava osakerahastoluokka 23,6 prosentin tuotolla. Myös Pohjoismaihin ja Suomeen sijoittavat rahastoluokat pärjäsivät hyvin 19,1 prosentin ja 17,8 prosentin vuosituotoilla. Japaniin sijoittava rahastoluokka menestyi parhaiten myös tuoton ja riskin suhdetta kuvaavalla Sharpen luvulla (Sharpe 12 kk 1,15). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

”Rahastosijoittajan vuosi 2015 jatkui tuottoisana. Samaan aikaan sijoittamisen riskit ovat olleet nousussa. Yhdysvallat aloitti loppuvuodesta varovaisen koronnoston. Kiinan ja kehittyvien maiden talouskasvun näkymät heikentyivät ja raaka-aineiden hinnat laskivat. Sijoitusvuotta leimasi lisääntynyt heilunta osakemarkkinoilla sekä korkosijoitusten tuottotason heikentyminen. Tästä huolimatta vuosi pysyi yleisesti ottaen positiivisena ja maailman talouden kasvu tuki rahastosijoituksia,” arvioi Finanssialan Keskusliiton analyytikko Valtteri Vuorio.

Viime vuonna pitkän koron rahastoista eniten uutta pääomaa keräsivät euroalueen ulkopuoliset luokitellut yrityslainat, joiden nettomerkinnät olivat yhteensä 895 miljoonaa euroa. Myös euroalueen ulkopuoliset korkeariskiset yrityslainat olivat suosittuja, ja rahastot keräsivät yhteensä 741 miljoonaa euroa uusia sijoituksia. Vuoden tarkastelujaksolla mitattuna pitkän koron rahastoista parhaiten menestyi euroalueen korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittava rahastoluokka 2,5 prosentin keskimääräisellä vuosituotolla. Myös Sharpen mittarilla parhaiten menestyivät euroalueen korkeariskiset yrityslainat, joiden keskimääräinen Sharpen luku vuoden aikajänteellä oli 0,89.