Kurssinousu palkitsi rahastosijoittajat

Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen yhteenlaskettu pääoma nousi maaliskuussa 93,8 miljardista eurosta 95,6 miljardiin euroon. Rahastopääoman noususta 1,8 miljardia euroa perustui suotuisaan markkinakehitykseen ja 17,4 miljoonaa euroa uusiin sijoituksiin.

Eniten uusia sijoituksia tehtiin pitkän koron rahastoihin, joihin tuli uutta pääomaa nettomääräisesti 204 miljoonaa euroa. Yhdistelmärahastoihin sijoitettiin puolestaan 75 miljoonaa euroa ja vaihtoehtoisiin rahastoihin 87 miljoonaa euroa uutta pääomaa.

Eniten lunastuksia tehtiin osakerahastoista, jotka menettivät nettomääräisesti 255 miljoonaa euroa. Lyhyen koron rahastoista lunastettiin 94 miljoonaa euroa.

EKP:n paine lisäelvytykselle on jatkunut alkuvuodesta. Talouskasvua pyritään nyt avittamaan lisäämällä pankkien luotonantoa. Maaliskuun kokouksessa EKP laski ohjauskorkoaan ja laajensi määrällistä osto-ohjelmaansa. Samanaikaisesti Yhdysvaltain keskuspankki on ilmoittanut, että se ei aio nostaa korkojaan lähiaikoina. Toimenpiteet ovat ainakin hetkellisesti rauhoittaneet rahoitusmarkkinoita ja esimerkiksi yrityslainojen riskilisät ovat olleet laskussa ja osakkeet nousussa. Tämä on heijastunut osakerahastojen arvonmuutoksiin sekä pitkän koron rahastojen uusiin sijoituksiin.

”Keskuspankkien pitkän aikavälin rahoitusoperaatioilla halutaan kasvattaa luotonantoa. Ongelmana on kuitenkin rahoituksen niukka kysyntä uusiin investointeihin, jotka synnyttäisivät uutta talouskasvua. Kuluvaa vuotta leimannee siis yhä epätasaisuus ja hermostuneisuus,” arvioi Finanssialan Keskusliiton analyytikko Valtteri Vuorio.

Lähes kaikki osakerahastoluokat menettivät sijoituksia maaliskuussa. Ainoastaan kehittyviin markkinoihin ja toimialarahastoihin tehdyt nettomerkinnät olivat lunastuksia suuremmat. Kaikkien rahastoluokkien vuosituotot pysyivät helmikuun tapaan yhä miinuksella. Parhaiten pärjäsi Pohjoismaihin sijoittava osakerahastoluokka -2,8 prosentin tuotolla. Myös Sharpen mittarilla mitattuna kaikki rahastoluokat olivat miinuksella. Vähiten miinuksella oli Pohjoismaihin sijoittava osakerahastoluokka (Sharpe 12 kk -0,11). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

Uutta pääomaa virtasi maaliskuussa lähinnä pitkän koron rahastoihin. Eniten uusia sijoituksia kertyi euroalueen luokiteltuihin yrityslainoihin, yhteensä 99 miljoonaa euroa. Vuoden tarkastelujaksolla mitattuna pitkän koron rahastoista parhaiten menestyi euroalueen korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittava rahastoluokka 0,3 prosentin keskimääräisellä vuosituotolla. Sama rahastoluokka menestyi parhaiten myös Sharpen mittarilla (12 kk Sharpe 0,14).