Sijoitusrahastoihin 439 miljoonaa euroa uusia sijoituksia

Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen yhteenlaskettu pääoma nousi toukokuussa 96,6 miljardista eurosta 98,1 miljardiin euroon. Rahastopääoman noususta 1,1 miljardia euroa perustui suotuisaan markkinakehitykseen ja 439 miljoonaa euroa uusiin sijoituksiin.

Eniten uusia sijoituksia tehtiin lyhyen koron rahastoihin, joihin tuli uutta pääomaa nettomääräisesti 281 miljoonaa euroa. Pitkän koron rahastoihin sijoitettiin puolestaan 273 miljoonaa euroa ja yhdistelmärahastoihin 51 miljoonaa euroa. Lunastuksia tehtiin osakerahastoista, joista nostettiin nettomääräisesti 146 miljoonaa euroa. Myös vaihtoehtoisista rahastoista nostettiin 21 miljoonaa euroa.

Toukokuun nettomerkinnät olivat suurimmat tänä vuonna. Myös arvonmuutokset jatkoivat nousuaan. Keskeisimpiä riskejä taloudessa ovat edelleen Kiinan talouskasvun hidastuminen sekä Yhdysvaltojen noususyklin taittuminen ja yksityisen kulutuksen väheneminen. Lisäksi tulevat Euroopan poliittiset haasteet ja yritysten tulosodotukset. Kesäkuussa lisämaustetta markkinoille tuo Iso-Britannian äänestys EU-erosta. Tällä hetkellä Brexit näyttää epätodennäköiseltä ja Yhdysvaltojen talouden taittuminen on ennakoitua ja asteittaista. Lisäksi öljyn hinta on noussut pohjistaan ja EKP jatkaa erittäin elvyttävällä linjalla. Myös osa kehittyvistä markkinoista on vakaammalla pohjalla.

Alkuvuoden kurssilasku osakemarkkinoilla näyttää pelästyttäneen osan rahastosijoittajista. Toukokuu oli kolmas peräkkäinen kuukausi, jolloin osakerahastoista vedettiin enemmän sijoituksia kuin niihin kertyi, arvonmuutos oli positiivinen. Osasyynä tähän voi olla markkinaheilunta, kun sijoittajat etsivät riskittömämpää tuottoa ja matalampaa volatiliteettia.

Samanaikaisesti pitkän koron rahastoihin karttui kiitettävästi uutta pääomaa. Etenkin yrityslainoihin kertyi uusia sijoituksia. Euroalueella korkotaso pysynee matalana vielä pitkään, joten mahdollisuutta parempaan tuottoon etsitään yrityslainoista. Myös yritysten marginaalien kehitys sekä EKP:n osto-ohjelman laajeneminen yrityslainoihin ovat houkutelleet sijoittajia näihin pitkän koron rahastoihin.

”Sijoituksia on viime kuukausina kertynyt etenkin hyvälaatuisiin yrityslainoihin. Turbulentissa markkinatilanteessa rahastosijoittajia on kiinnostanut yrityslainamarkkinoiden tarjoama riskiin suhteutettu tuotto”, arvioi Finanssialan Keskusliiton analyytikko Valtteri Vuorio.

Osakerahastoissa toukokuu jatkui lunastusvoittoisena. Kokonaisuutena lunastuksia tehtiin kuitenkin vähemmän, kuin aiempina kuukausina. Eniten uutta pääomaa kertyi globaalisti sijoittavaan rahastoluokkaan, 166 miljoonaa euroa. Kaikkien osakerahastoluokkien 12 kuukauden tuotto oli yhä miinuksella. Parhaiten pärjäsi Suomeen sijoittava osakerahastoluokka -2,2 prosentin tuotolla. Myös Sharpen mittarilla mitattuna kaikki rahastoluokat olivat miinuksella. Vähiten miinuksella olivat Pohjoismaihin ja Suomeen sijoittavat osakerahastoluokat (Sharpe 12 kk -0,10). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

Pitkän koron rahastoissa uutta pääomaa virtasi etenkin globaaleihin ja euroalueen luokiteltuihin yrityslainoihin. Eniten uusia sijoituksia kertyi globaaleihin luokiteltuihin yrityslainoihin, yhteensä 250 miljoonaa euroa. Vuoden tarkastelujaksolla mitattuna pitkän koron rahastoista parhaiten menestyi euroalueen valtioriskiin sijoittava rahastoluokka 2,6 prosentin keskimääräisellä vuosituotolla. Sama rahastoluokka menestyi parhaiten myös Sharpen mittarilla (12 kk Sharpe 0,67).