Epävakaa kesäkuu laski rahastojen pääomaa

Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahastojen yhteenlaskettu pääoma laski kesäkuussa 98,1 miljardista eurosta 97,3 miljardiin euroon. Rahastopääoman laskusta 562 miljoonaa euroa perustui epäsuotuisaan markkinakehitykseen ja 246 miljoonaa euroa ulos vedettyihin sijoituksiin.

Eniten uusia sijoituksia tehtiin lyhyen koron rahastoihin, joihin tuli uutta pääomaa nettomääräisesti 441 miljoonaa euroa. Vaihtoehtoisiin rahastoihin sijoitettiin puolestaan 87 miljoonaa euroa. Lunastuksia tehtiin puolestaan osakerahastoista, joista vedettiin ulos sijoituksia nettomääräisesti 640 miljoonaa euroa, yhdistelmärahastoista 16 miljoonaa euroa ja pitkän koron rahastoista 118 miljoonaa euroa.

Kesäkuu tarjosi rahastosäästäjälle jonkin verran jännitettävää. Ajankohtaisin aihe oli luonnollisesti Brexit-äänestys. Vastoin monia odotuksia Britannia äänesti itsensä ulos Euroopan Unionista. Alun järkytys aiheutti varsinkin eurooppalaisten osakkeiden rajun laskun. Myös punnan kurssi heikentyi huomattavasti.

Vaikka tilanne on nyt tasaantunut, niin odotettavissa on vielä hermostuneisuutta osakemarkkinoilla. Suhdannenäkymät ovat jo ennestään epävarmat maailmantaloudessa. Mikäli Britannian eroprosessi Euroopan Unionista pitkittyy, ruokkii se lisää epävarmuutta. Brexitin vaikutuksen globaaliin talouskasvuun on arvioitu kuitenkin jäävän rajalliseksi.

”Tapaus Brexit osoitti, että yllättäviä ja sijoittajan kannalta epämukavia tilanteita voi tulla vastaan. Rahastosäästäjälle tällaiset tilanteet eivät välttämättä aiheuta paljoa päävaivaa mikäli sijoitukset on hajautettu eri kohteisiin,” arvioi Finanssialan Keskusliiton analyytikko Valtteri Vuorio.

Osakerahastoille kesäkuu oli lunastusvoittoinen. Kaikista osakerahastoluokista tehtiin enemmän lunastuksia kuin mitä niihin laitettiin uutta rahaa. Eniten pääomia lunastettiin globaalisti sijoittavasta rahastoluokasta, 447 miljoonaa euroa. Kaikkien rahastoluokkien 12 kuukauden tuotto pysyi neljä edellistä kuukautta negatiivisena. Kesäkuussa tilanne hieman koheni, kun toimialarahastot ainoana rahastoluokkana nousi positiiviseksi, 0,4 prosenttiin. Myös Sharpen mittarilla mitattuna kaikki rahastoluokat ovat olleet pitkään miinuksella. Kesäkuussa kaksi rahastoluokkaa nousi positiivisen puolelle. Parhaiten pärjäsivät toimialarahastot (Sharpe 12 kk 0,06). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

Pitkän koron rahastoihin uutta pääomaa kertyi etenkin globaalisti luokiteltuihin yrityslainoihin, nettomääräisesti 135 miljoonaa euroa. Kokonaisuutena pitkän koron rahastoista lunastettiin nettomääräisesti 118 miljoonaa euroa. Vuoden tarkastelujaksolla mitattuna pitkän koron rahastoista parhaiten menestyi euroalueen valtioriskiin sijoittava rahastoluokka 7,0 prosentin keskimääräisellä vuosituotolla. Sama rahastoluokka menestyi parhaiten myös Sharpen mittarilla (12 kk Sharpe 1,9).