Sijoitusrahastoihin 279 miljoonaa euroa uusia sijoituksia

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin elokuun aikana nettomääräisesti 279 miljoonaa euroa. Yhteenlaskettu rahastopääoma nousi kaikkien aikojen korkeimmalle tasolleen, 101,2 miljardiin euroon. Rahastopääoman noususta 758 miljoonaa euroa perustui suotuisaan markkinakehitykseen.

Eniten uutta pääomaa keräsivät osakerahastot, joihin sijoitettiin 140 miljoonaa euroa. Pitkän koron rahastoihin sijoitettiin 138 miljoonaa euroa, yhdistelmärahastoihin 123 miljoonaa euroa ja vaihtoehtoisiin rahastoihin 13 miljoonaa euroa. Lunastuksia tehtiin lyhyen koron rahastoista, joista lähti sijoituksia nettomääräisesti 135 miljoonaa euroa.

Elokuussa rauhattomat markkinat tyyntyivät. Osakemarkkinoiden pohjakosketus Brexitin jälkeen tasaantui ja kehittyvien markkinoiden talouskasvu on ollut piristymään päin. Tuloskausi vastasi suurin piirtein odotuksia – tosin sen jälkeen, kun odotuksia hieman laskettiin. Suomen talouden tila on varovaisesti osoittanut kasvuun palaamisen merkkejä. Osakerahastoissa tilanteen rauhoittuminen on näkynyt uusina sijoituksina. Kokonaisuutena kulunut vuosi on kuitenkin ollut osakerahastojen osalta varsin mollivoittoinen.

”Vuosi on ollut varsin draamarikas niin talousuutisten kuin sitä seuraavien markkinareaktioiden vuoksi. Rahastosäästäjän hyvin hajautettu salkku ja pitkä sijoitushorisontti vähentävät äkillisten markkinaliikkeiden vaikutuksia,” arvioi Finanssialan Keskusliiton analyytikko Valtteri Vuorio.

Osakerahastoissa suurimmat nettomerkinnät, yhteensä 115 miljoonaa euroa, kohdistuivat kehittyville markkinoille sijoittaviin rahastoihin. Eniten lunastuksia tehtiin Japaniin sijoittavista rahastoista, 111 miljoonaa euroa. Parhaaseen vuosituottoon ylsi Suomeen sijoittava osakerahastoluokka 13,5 prosentin tuotolla. Myös Sharpen mittarilla parhaiten pärjäsivät Suomeen sijoittavat osakerahastot (Sharpe 12 kk 0,73). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

Pitkän koron rahastoissa uutta pääomaa virtasi etenkin globaalisti luokiteltuihin yrityslainoihin, 70 miljoonaa euroa. Vuoden tarkastelujaksolla mitattuna pitkän koron rahastoista parhaiten menestyi kehittyviin markkinoihin sijoittava rahastoluokka 9,2 prosentin keskimääräisellä vuosituotolla. Sharpen mittarilla parhaiten menestyi euroalueen luokiteltuihin yrityslainoihin sijoittava rahastoluokka (12 kk Sharpe 2,3).