Sijoitusrahastoihin lähes miljardi euroa uusia sijoituksia

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin syyskuun aikana nettomääräisesti 951 miljoonaa euroa. Sen sijaan rahastopääomaa supisti epäsuotuisa markkinakehitys noin 97 miljoonalla eurolla. Yhteenlaskettu rahastopääoma nousi kuitenkin kaikkien aikojen ennätykseen, 102,6 miljardiin euroon. Rahastopääomaa kasvatti lisäksi syyskuulle ajoittunut pohjoismainen rahastofuusio, jonka seurauksena noin 528 miljoonaa euroa rahastopääomaa siirtyi Ruotsista Suomeen.

Eniten uutta pääomaa kertyi osakerahastoihin, joihin sijoitettiin 363 miljoonaa euroa. Pitkän koron rahastoihin sijoitettiin 346 miljoonaa euroa, yhdistelmärahastoihin 187 miljoonaa euroa ja vaihtoehtoisiin rahastoihin 78 miljoonaa euroa. Lunastuksia tehtiin lyhyen koron rahastoista, joista lähti nettomääräisesti 22 miljoonaa euroa.

Syyskuussa kotimaiset ja eurooppalaiset osakkeet jatkoivat hienoisessa nousussa. Markkinoita varjosti kuitenkin Yhdysvaltain presidentinvaalit sekä eri keskuspankkien tulevat kokoukset. Erityisesti Yhdysvalloissa korkosykli on kääntymässä ja Yhdysvaltain keskuspankin odotetaan nostavan korkoja joulukuussa. Euroopassa EKP:n rahapolitiikan arvioidaan säilyvän elvyttävänä.

Syyskuun loppupuolella osakemarkkinat kääntyivät pankkivetoiseen laskuun, kun Deutsche Bankin tila huolestutti sijoittajia. Merkittävin syy Deutsche Bankin ongelmiin oli Yhdysvaltain oikeusministeriön langettama 14 miljardin dollarin sovittelumaksu, joka aiheutui pankin ennen finanssikriisiä niputtamista ja edelleen myymistä subprime-lainoista. Sovittelumaksun suuruus tuli yllätyksenä markkinoille ja huolet pankin vakavaraisuudesta kasvoivat. Tämä laski koko pankkisektorin kursseja. Suurimmat huolet vaikuttavat kuitenkin liioiteltuilta ja markkinareaktiotkin ovat rauhoittuneet. Lisäksi aikaisempien esimerkkien perusteella lopullinen sovittelumaksu todennäköisesti pienenenee.

Arvioiden mukaan suurimmat huolet Kiinan talouskasvusta ovat ohi. Lisäksi kehittyvien markkinoiden talousnäkymät ovat olleet viime aikoina myönteisiä. Tämän myötä kehittyvien markkinoiden korkosijoituksien 12 kuukauden tuotto on kehittynyt hyvin viime kuukausina. Lisäksi kehittyviin markkinoihin sijoittava osakerahastoluokka on saanut runsaasti uusia sijoituksia.

”Uutiset Deutsche Bankista askarruttivat rahastosäästäjiä. Kuukausi oli kuitenkin muuten rauhallinen ja uusia sijoituksia tehtiin runsaasti”, sanoo Finanssialan Keskusliiton analyytikko Valtteri Vuorio.

Osakerahastoissa suurimmat nettomerkinnät, yhteensä 426 miljoonaa euroa, kohdistuivat globaalisti sijoittaviin rahastoihin. Eniten lunastuksia tehtiin Suomeen sijoittavista rahastoista, 103 miljoonaa euroa. Parhaaseen vuosituottoon ylsi Suomeen sijoittava osakerahastoluokka 20,7 prosentin tuotolla. Myös Sharpen mittarilla parhaiten pärjäsivät Suomeen sijoittavat osakerahastot (Sharpe 12 kk 1,14). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

Pitkän koron rahastoissa uutta pääomaa sijoitettiin etenkin euroalueen luokiteltuihin yrityslainoihin, 120 miljoonaa euroa. Vuoden tarkastelujaksolla mitattuna pitkän koron rahastoista parhaiten menestyi kehittyviin markkinoihin sijoittava rahastoluokka 12,1 prosentin keskimääräisellä vuosituotolla. Sharpen mittarilla menestyi parhaiten euroalueen luokiteltuihin yrityslainoihin sijoittava rahastoluokka (12 kk Sharpe 2,8).