Sijoitusrahastoihin 710 miljoonaa euroa uutta pääomaa

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin marraskuussa uutta pääomaa 710 miljoonaa euroa. Lisäksi suotuisa markkinakehitys nosti rahastopääoman arvoa 483 miljoonaa euroa. Rahastojen yhteenlaskettu pääoma nousi 103,7 miljardiin euroon.

Eniten uutta pääomaa kertyi lyhyen koron rahastoihin, joihin sijoitettiin 480 miljoonaa euroa. Osakerahastoihin sijoitettiin 289 miljoonaa euroa ja yhdistelmärahastoihin 123 miljoonaa euroa. Lunastuksia tehtiin pitkän koron rahastoista ja vaihtoehtoisista rahastoista, joista lähti nettomääräisesti 168 miljoonaa euroa ja 14 miljoonaa euroa.

Marraskuussa markkinoita ohjasivat vahvasti Yhdysvaltain presidentinvaalit. Trumpin vaalivoitto aiheutti aluksi epävarmuutta ja osakkeet lähtivät laskuun. Tulevan presidentin voittopuhe, joka oli vaalikampanjan sävyä sovittelevampi, rauhoitti kuitenkin markkinat. Odotukset Yhdysvaltojen talouskasvun jatkumisesta ovatkin siten piristyneet.

Marraskuussa markkinoita sävyttivät myös OPEC:in keskustelut öljyn hinnan kehityksestä, Italian kansanäänestys sekä Yhdysvaltain keskuspankin mahdollinen koronnosto joulukuussa. Suurimmat epävarmuudet näyttäisivät kuitenkin olevan tältä vuodelta ohi, kun sekä Yhdysvaltojen, että Euroopan markkinoiden volatiliteettia kuvaavat indeksit ovat painuneet alas.

Yhdysvalloissa pitkät korot ovat lähteneet voimakkaaseen nousuun kasvaneiden inflaatio-odotusten myötä. Tähän ovat vaikuttaneet muun muassa Trumpin puheet infrastruktuuriin investoimisesta sekä siihen liittyvästä finanssielvytyksestä. Myös Euroopassa pitkät korot ovat seuranneet perässä, mikä on laskenut niiden vuosituottoa ja tuotto-odotuksia. Sijoituksia onkin viime kuukausina virrannut pitkän koron rahastoista osakerahastoihin.

”Trumpin lupaama finanssielvytys ja odotukset Fedin koron nostosta vaikuttavat nyt positiivisesti markkinoilla. Yhdysvaltojen talouskasvun jatkumisen ohella odotukset myös Euroopan talouskasvusta ovat nousussa”, arvioi Finanssialan Keskusliiton analyytikko Valtteri Vuorio.

Osakerahastoissa suurimmat nettomerkinnät, yhteensä 153 miljoonaa euroa, tehtiin Pohjois-Amerikkaan sijoittaviin rahastoihin. Eniten lunastuksia tapahtui globaalisti sijoittavista rahastoista, 21 miljoonaa euroa. Parhaaseen vuosituottoon ylsi Suomeen sijoittava osakerahastoluokka 6,3 prosentin tuotolla. Sharpen mittarilla parhaiten pärjäsivät Suomeen sijoittavat osakerahastot (Sharpe 12 kk 0,4). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

Pitkän koron rahastoissa uutta pääomaa sijoitettiin globaaleihin luokiteltuihin yrityslainoihin, 126 miljoonaa euroa. Vuoden tarkastelujaksolla mitattuna pitkän koron rahastoista parhaiten menestyivät globaalit korkeariskiset yrityslainat 5,2 prosentin keskimääräisellä vuosituotolla. Sharpen mittarilla menestyi parhaiten euroalueen korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittava rahastoluokka (12 kk Sharpe 1,8).

Lisätiedot:
Analyytikko Valtteri Vuorio, puh 020 793 4260
Johtava lakimies (sijoitusrahastot) Jari Virta, puh. 020 793 4252
Viestintäpäällikkö Marjo Lapatto, puh. 020 793 4274