Sijoitusrahastoihin 152 miljoonaa euroa tammikuussa

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin tammikuun aikana nettomääräisesti 152 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Lisäksi rahastojen yhteenlaskettu arvo nousi positiivisen markkinakehityksen myötä reilulla 200 miljoonalla eurolla. Tammikuun lopussa rahastojen yhteenlaskettu pääoma nousi 106,9 miljardiin euroon.

Eniten uutta pääomaa keräsivät osakerahastot, joihin sijoitettiin nettomääräisesti 198 miljoonaa euroa. Toiseksi eniten sijoituksia kertyi yhdistelmärahastoihin, yhteensä 169 miljoonaa euroa. Sen sijaan lyhyen koron rahastoista lunastettiin 237 miljoonaa euroa. Virta lyhyen koron rahastoista korkeamman riskin sijoituskohteisiin kertoo yleensä sijoittajien riskinottohalukkuuden kasvusta.

Vuoden lopulla nähtiin hurjia osakekurssien nousuja etenkin Yhdysvalloissa, kun markkinat innostuivat presidentti Trumpin elvytyspuheista. Merkittävin tekijä osakekurssien nousun taustalla on kuitenkin maailmantalouden kasvunäkymien kohentuminen ja yritysten vahvat tulokset. Tammikuussa tunnelmat markkinoilla hieman rauhoittuivat mutta pysyivät kuitenkin positiivisina. Suomeen rekisteröityjen osakerahastojen arvo nousi yhteensä noin 120 miljoonalla eurolla.

”Politiikka leimasi vahvasti sijoittajan viime vuotta, kun Brexit-äänestys ja Yhdysvaltain presidentinvaalit heiluttivat markkinoita. Toipuminen oli kuitenkin odotettua nopeampaa ja lopulta sijoittajat saivat nauttia varsin hyvistä tuotoista. Epävarmuudesta ei kuitenkaan päästä eroon. Politiikka tulee olemaan tapetilla tänäkin vuonna, kun EU:n kolmessa merkittävässä jäsenmaassa, Saksassa, Ranskassa ja Hollannissa pidetään vaalit”, summaa Finanssialan Keskusliiton analyytikko Elina Salminen.

Osakerahastoista eniten uutta pääomaa kertyi tammikuussa Eurooppaan sijoittaviin osakerahastoihin, yhteensä 362 miljoonaa euroa. Euroopassa talouden elpyminen jatkuu, työllisyystilanne kohenee ja yritysten tulosten odotetaan kasvavan. Myös Euroopan keskuspankin rahapolitiikka pysynee elvyttävänä. Matalien korkojen ympäristössä tämä tukee osakkeiden nousua.

Parhaaseen vuosituottoon ylsi jälleen kehittyville markkinoille sijoittava osakerahastoluokka 26,7 prosentin tuotolla. Kaikki osakerahastoluokat tuottivat hyvin, matalimman vuosituoton yltäessä 10,2 prosenttiin toimialarahastojen luokassa. Kehittyville markkinoille sijoittava osakerahastoluokka menestyi parhaiten myös tuoton ja riskin suhdetta kuvaavalla Sharpen luvulla (Sharpe 12 kk 1,55). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

Tammikuussa pitkän koron rahastoista eniten uutta pääomaa keräsi kehittyvien markkinoiden rahastoluokka, jonka nettomerkinnät olivat yhteensä 91 miljoonaa euroa. Kehittyvien markkinoiden talousnäkymät ovat vakautuneet ja korkotaso on houkutteleva. Kehittyvien markkinoiden rahastoluokka pärjäsi tammikuussa parhaiten 11,3 prosentin keskimääräisellä vuosituotolla. Sharpen mittarilla parhaiten menestyivät euroalueen korkeariskiset yrityslainat, joiden keskimääräinen Sharpen luku vuoden aikajänteellä oli 3,6.