Rahastoihin 254 miljoonaa euroa huhtikuussa

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin huhtikuun aikana nettomääräisesti 254 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Myös rahastojen yhteenlaskettu arvo nousi positiivisen markkinakehityksen myötä lähes 800 miljoonalla eurolla. Kuun lopussa rahastojen yhteenlaskettu arvo oli 111,5 miljardia euroa.

Eniten uutta pääomaa sijoitettiin lyhyen koron rahastoihin, yhteensä 274 miljoonaa euroa. Yhdistelmärahastoihin kertyi 123 miljoonaa euroa ja vaihtoehtoisiin rahastoihin 15 miljoonaa euroa uusia sijoituksia. Pitkän koron rahastoista lunastettiin 85 miljoonaa euroa ja osakerahastoista 74 miljoonaa euroa.

Huhtikuussa saatiin lisää tukea talouden näkymien parantumisesta. Sekä kehittyvissä että kehittyneissä talouksissa odotetaan kiihtyvää kasvua. Myös Suomessa talouden näkymät ovat entistä valoisammat: kotitalouksien luottamus on huipussaan, pörssiyritykset ilmoittavat paranevista tuloksista ja myös vienti näyttää vihdoin piristyvän maailmankaupan kasvun imussa.

Maailmantalouden kasvun yllä leijuu kuitenkin edelleen protektionismin uhka. Huhtikuun lopulla poliittiset riskit hieman hälvenivät, kun EU-myönteinen Emmanuel Macron voitti Ranskan presidentinvaalien ensimmäisen kierroksen ja viime sunnuntaina myös toisen kierroksen selvin lukemin. Ranskan valtionlainojen korkoero Saksaan kaventui jo vaalien ensimmäisen kierroksen jälkeen, osakkeet kallistuivat ja euro vahvistui Yhdysvaltojen dollariin ja Japanin jeniin nähden. Vaalien suotuisaa lopputulosta hinnoiteltiin siten jo ennalta.

”Sijoittajien kannalta Macronin valinta presidentiksi oli helpotus. Macron edustaa vakautta ja ennustettavuutta, juuri sitä, mitä markkinat kaipaavat. Odotusten mukainen vaalitulos yhdistettynä talouslukujen paranemiseen antaa vahvaa uskoa siihen, että sijoittajien suotuisat ajat jatkuvat”, summaa Finanssialan Keskusliiton analyytikko Elina Salminen.

Osakerahastoissa eniten uusia sijoituksia kertyi Eurooppaan sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 233 miljoonaa euroa. Lisäksi Eurooppa-rahastojen arvo nousi yli 300 miljoonaa euroa osakekurssien nousun ansiosta. Suomi-osakerahastojen arvo nousi myös noin 280 miljoonalla eurolla. Suomi-rahastot ylsivät parhaaseen vuosituottoon huikealla 26,6 prosentin tuotolla. Kyseinen rahastoluokka menestyi parhaiten myös tuoton ja riskin suhdetta kuvaavalla Sharpen luvulla (Sharpe 12 kk 2,0). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

Pitkän koron rahastoissa lunastettiin varoja uusia sijoituksia enemmän. Eniten varoja lunastettiin euroalueen valtionlainoihin sijoittavista rahastoista, yhteensä 170 miljoonaa euroa. Kyseisen rahastoluokan arvonmuutos oli kuitenkin 164 miljoonaa euroa positiivinen. Etenkin Ranskan 10-vuotisten valtionlainojen korot laskivat hutikuun aikana. Tämä realisoitui kyseisiin papereihin sijoittaneiden rahastojen arvonnousuna.

Parhaaseen vuosituottoon ylsi kehittyvien markkinoiden rahastoluokka 9,2 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Sharpen mittarilla mitattuna parhaiten menestyivät euroalueen korkeariskiset yrityslainat, joiden keskimääräinen Sharpen luku vuoden aikajänteellä oli 3,9.