Rahastoihin 1,3 miljardia euroa uusia sijoituksia

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin kesäkuun aikana nettomääräisesti 1,3 miljardia euroa uutta pääomaa. Kuun lopussa rahastojen yhteenlaskettu arvo oli 112,5 miljardia euroa. Rahastopääomasta noin 20 miljardia euroa on peräisin Ruotsista.

Eniten uutta pääomaa sijoitettiin yhdistelmärahastoihin, yhteensä 928 miljoonaa euroa. Pitkän koron rahastoihin kertyi 227 miljoonaa euroa ja lyhyen koron rahastoihin 179 miljoonaa euroa. Vaihtoehtoiset rahastot keräsivät 75 miljoonaa euroa. Osakerahastot ovat ainoa rahastoluokka, joka on menettänyt sijoituksia vuoden 2017 alusta laskettuna. Kesäkuussa osakerahastoista lunastettiin nettomääräisesti 69 miljoonaa euroa.

Yhdysvaltojen keskuspankki (Fed) nosti kesäkuussa odotetusti ohjauskorkoaan. Lisäksi Fed kertoi aloittavansa pankin taseen supistamisen pienin askelin tämän vuoden loppuun mennessä. Tasetta supistetaan aluksi 10 miljardilla dollarilla kuukaudessa. Vuoden kuluttua toimenpiteiden aloittamisesta määrä nousee 50 miljardiin dollariin kuukaudessa. Summat ovat hyvin maltillisia, mutta vähitellen rahoitusmarkkinoiden likviditeettitilanne kiristyy.

Euroopan keskuspankki (EKP) sen sijaan piti 8.6. pidetyssä kokouksessaan rahapolitiikkansa ennallaan. Pääjohtaja Draghin lausunnot Portugalin Sintrassa kesäkuun lopulla tulkittiin kuitenkin rahapolitiikan kiristymiseksi lähitulevaisuudessa. Tämä aiheutti markkinoilla hetkellistä turbulenssia ja euron vahvistumista suhteessa Yhdysvaltojen dollariin. Tilanne rauhoittui, kun EKP täsmensi, että pääjohtajan lausuntoja ylitulkittiin.

Pitkät korot kääntyivä nousuun kesäkuun lopulla niin Yhdysvalloissa kuin Euroopassakin. Osakekurssit laskivat hieman molemmilla mantereilla.

”Draghin puheista etsitään nyt herkellä korvalla vihjeitä EKP:n osto-ohjelman kohtalosta.Draghi totesi deflaatiouhan poistuneen, mikä tulkittiin signaaliksi rahapolitiikan tulevasta kiristymisestä. Politiikan suunnasta ei sinänsä ole epäselvyyttä, mutta toimenpiteiden ajoitus ja kalibrointi ovat spekulaation kohteena”, tiivistää Finanssiala ry:n analyytikko Elina Salminen. Osakerahastoissa eniten uusia sijoituksia kertyi globaalisti sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 47 miljoonaa euroa. Sen sijaan Eurooppaan, Pohjois-Amerikkaan ja Pohjoismaihin sijoittavista osakerahastoista lunastettiin eniten varoja. Suomi-rahastot ylsivät kesäkuussa parhaaseen vuosituottoon 28,9 prosentin tuotolla. Kyseinen rahastoluokka menestyi parhaiten myös tuoton ja riskin suhdetta kuvaavalla Sharpen luvulla (Sharpe 12 kk 2,6). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

Pitkän koron rahastoissa eniten uusia sijoituksia keräsivät euroalueen luokitellut yrityslainat. Sen sijaan valtionlainoista lunastettiin varoja kautta linjan. Parhaaseen vuosituottoon ylsivät euroalueen korkeariskiset yrityslainat 9,8 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Kyseinen rahastoluokka menestyi parhaiten myös Sharpen mittarilla mitattuna (Sharpe 12 kk 5,9).