Rahastoihin yli miljardi euroa uusia sijoituksia

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin heinäkuun aikana nettomääräisesti 1,1 miljardia euroa uutta pääomaa. Kuun lopussa rahastojen yhteenlaskettu arvo oli 113,5 miljardia euroa. Rahastopääomasta noin 20 miljardia euroa on peräisin Ruotsista.

Eniten uutta pääomaa sijoitettiin osakerahastoihin, yhteensä 539 miljoonaa euroa. Yhdistelmärahastoihin kertyi 364 miljoonaa euroa ja lyhyen koron rahastoihin 242 miljoonaa euroa. Vaihtoehtoiset rahastot keräsivät 77 miljoonaa euroa. Sen sijaan pitkän koron rahastoista lunastettiin nettomääräisesti 151 miljoonaa euroa.

Euro on tänä vuonna vahvistunut merkittävästi suhteessa Yhdysvaltojen dollariin. Euroa tukee poliittisten riskien hälveneminen, vahvistuneet talousnäkymät sekä EKP:n viestit rahapolitiikan poikkeustoimien asteittaisesta purkamisesta lähitulevaisuudessa. Euron vahvistuminen on syönyt eurosijoittajan tuottoja, vaikka tuottojen kehitys paikallisissa valuutoissa olisikin vahvaa.

Helsingin pörssissä on useita yhtiöitä, joille euron vahvistumisella suhteessa dollariin on merkittäviä vaikutuksia. Yleisesti ottaen euron vahvistuminen hankaloittaa vientiyhtiöiden tilannetta, kun vientituotteet kallistuvat ja näin ollen menetetään kilpailukykyä suhteessa muihin valuuttoihin. Yhtiökohtaiset vaikutukset riippuvat kuitenkin monesta eri tekijästä.

“Euron vahvistuminen on vaikuttanut merkittävästi etenkin dollarimääräisten sijoitusrahastojen tuottoihin. Noin 15 prosenttia kotimaisesta sijoitusrahastopääomasta on sijoitettu suoraan dollarimääräisiin arvopapereihin. Lisäksi monen kotimaisen ja eurooppalaisen yhtiön tulokseen valuuttakurssiliikkeet vaikuttavat epäsuorasti. Valuutat ovat siten tärkeitä, mutta tälläkin kertaa muutos oli vaikeasti ennakoitava ja jopa yllättävän voimakas”, tiivistää Finanssiala ry:n analyytikko Elina Salminen.

Osakerahastoissa eniten uusia sijoituksia kertyi globaalisti sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 318 miljoonaa euroa. Myös muiden osakerahastojen nettomerkinnät olivat positiiviset. Suomi-rahastot ylsivät parhaaseen vuosituottoon 19,7 prosentin tuotolla. Kyseinen rahastoluokka menestyi parhaiten myös tuoton ja riskin suhdetta kuvaavalla Sharpen luvulla (Sharpe 12 kk 1,8). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

Pitkän koron rahastoissa eniten uusia sijoituksia keräsivät kehittyville markkinoille sijoittavat rahastot. Eniten pääomia lunastettiin globaaleista korkeariskisistä yrityslainoista. Parhaaseen vuosituottoon ylsivät euroalueen korkeariskiset yrityslainat 8,6 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Kyseinen rahastoluokka menestyi parhaiten myös Sharpen mittarilla mitattuna (Sharpe 12 kk 5,5).