Lähes 400 miljoonaa euroa sijoitusrahastoihin elokuussa

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin elokuun aikana nettomääräisesti 394 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Kuun lopussa rahastojen yhteenlaskettu arvo oli 114,1 miljardia euroa.

Eniten uutta pääomaa sijoitettiin yhdistelmärahastoihin, yhteensä 204 miljoonaa euroa. Pitkän koron rahastoihin kertyi 142 miljoonaa euroa ja osakerahastoihin 82 miljoonaa euroa. Vaihtoehtoiset rahastot keräsivät 7 miljoonaa euroa. Sen sijaan lyhyen koron rahastoista lunastettiin nettomääräisesti 41 miljoonaa euroa.

Pohjois-Korean ja Yhdysvaltojen uhittelu aiheutti elokuun aikana hermostuneisuutta markkinoilla, mutta kokonaisuutena pörssikurssien liikkeet jäivät maltillisiksi. Sijoittajien hermostuneisuutta kuvaavat volatiliteettimittarit kuitenkin nousivat ja dollari heikkeni entisestään suhteessa euroon. Poliittisesta epävarmuudesta huolimatta Yhdysvaltojen taloudella pyyhkii erittäin hyvin: talouskasvu on ripeää ja maassa vallitsee käytännössä täystyöllisyys.

Pitkät korot laskivat kautta linjan, mikä näkyi pitkän koron rahastojen arvonnousuna. Korkojen on odotettu nousevan talouskasvun vahvistumisen myötä ja Yhdysvaltojen keskuspankin Fed:n nostettua ohjauskorkoaan jo kolme kertaa tämän vuoden aikana. Inflaatio ei kuitenkaan ole kiihtynyt Yhdysvalloissa eikä Euroopassa odotetulla tavalla, mikä on hillinnyt korkojen nousua.

”Elämme tällä hetkellä Euroopassa vahvan talouskasvun aikaa, mutta samalla keskuspankin (EKP) rahapolitiikka on erittäin elvyttävää. Tämä johtuu siitä, että inflaation kasvuvauhti ei ole vielä riittävän ripeää. Niin ikään vaimea inflaatiovauhti Yhdysvalloissa saattaa lykätä Fed:n tulevia koronnostoaikeita”, arvioi Finanssiala ry:n analyytikko Elina Salminen.

Osakerahastoissa eniten uusia sijoituksia kertyi Pohjoismaihin sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 48 miljoonaa euroa. Sen sijaan Eurooppaan sijoittavista osakerahastoista lunastettiin nettomääräisesti 64 miljoonaa euroa. Suomi-rahastot ylsivät parhaaseen vuosituottoon 17,0 prosentin tuotolla. Kyseinen rahastoluokka menestyi parhaiten myös tuoton ja riskin suhdetta kuvaavalla Sharpen luvulla (Sharpe 12 kk 1,6). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

Pitkän koron rahastoissa eniten uusia sijoituksia keräsivät kehittyville markkinoille sijoittavat rahastot, yhteensä 142 miljoonaa euroa. Eniten pääomia lunastettiin euroalueen valtionlainoista ja korkeariskisistä yrityslainoista. Parhaaseen vuosituottoon ylsivät euroalueen korkeariskiset yrityslainat 6,9 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Kyseinen rahastoluokka menestyi parhaiten myös Sharpen mittarilla mitattuna (Sharpe 12 kk 4,6).