Rahastoihin 87 miljoonaa euroa uusia sijoituksia lokakuussa

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin lokakuun aikana nettomääräisesti 87 miljoonaa euroa uusia pääomia. Suotuisan markkinakehtiyksen seurauksena rahastopääoma kasvoi lisäksi noin kahdella miljardilla eurolla. Kuun lopussa rahastojen yhteenlaskettu arvo oli 116,5 miljardia euroa.

Eniten pääomia (130 miljoonaa euroa) sijoitettiin yhdistelmärahastoihin, jotka ovat tyypillisesti kotitalouksien suosiossa. Pitkän koron rahastoihin sijoitettiin 96 miljoonaa euroa ja vaihtoehtoisiin rahastoihin 28 miljoonaa euroa. Vaihtoehtoisiin rahastoihin luetaan muun muassa kiinteistörahastot. Lyhyen koron rahastoista lunastettiin 121 miljoonaa euroa ja osakerahastoista 46 miljoonaa euroa.

Euroopan keskuspankki (EKP) piti odotusten mukaisesti ohjauskorkonsa ennallaan lokakuun lopulla pidetyssä kouksessaan. Lisäksi EKP päätti pidentää osto-ohjelmaansa vähintään ensi vuoden syyskuuhun saakka. Osto-ohjelman volyymi kuitenkin puolittuu 30 miljardiin euroon kuukaudessa vuoden vaihteessa. Näin ollen rahapolitiikka jatkuu elvyttävänä ja korkotaso tulee pysymään euroaluella matalana vielä pitkään.

Yhdysvaltain keskuspankin (Fed) uudeksi pääjohtajaksi nimitettiin marraskuun alussa keskuspankin johtokunnan jäsen Jerome Powell. Rahapolitiikan linjausten odotetaan pysyvän Powellin alaisuudessa ennallaan, eli Fed jatkaa hyvin maltillisella rahapolitiikan kiristämisen tiellä: ohjauskorkoa nostetaan vielä kertaalleen tänä vuonna ja tasetta supistetaan 10 miljardin kuukausivauhdilla.

”Finanssikriisin jälkeen länsimaiset keskuspankit ovat näytelleet merkittävää roolia rahoitusmarkkinoilla. Elvyttävän rahapolitiikan seurauksena keskuspankkien taseet ovat paisuneet moninkertaisiksi ja markkinoilla on runsaasti ylimääräistä likviditeettiä. Suuri mielenkiinto kohdistuu nyt siihen, miten Fed:n taseen supistamisessa onnistutaan. Tähän asti keskuspankin viestintä on ollut ennakoivaa ja markkinat ovat pysyneet rauhallisina”, summaa Finanssiala ry:n analyytikko Elina Salminen.

Osakekurssit jatkoivat lokakuussa reippaassa nousussa. Suomeen rekisteröityjen osakerahastojen yhteenlaskettu pääoma nousi yli miljardilla eurolla pelkästään arvonnousun vuoksi. Eniten uusia varoja sijoitettiin eurooppalaisiin yhtiöihin sijoittaviin osakerahastoihin (140 miljoonaa euroa). Pääomia lunastettiin puolestaan eniten globaalisti sijoittavasta rahastoluokasta, yhteensä 383 miljoonaa euroa.

Parhaaseen vuosituottoon ylsivät Eurooppaan sijoittavat osakerahastot 20,6 prosentin tuotolla. Sama rahastoluokka menestyi parhaiten myös tuoton ja riskin suhdetta kuvaavalla Sharpen luvulla (Sharpe 12 kk 2,3). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

Euroopassa pitkät korot laskivat hieman EKP:n päätösten myötä. Pitkän koron rahastoissa eniten varoja keräsivät kehittyvät markkinat kun taas varoja lunastettin erityisesti luokitelluista yrityslainoista.

Parhaaseen vuosituottoon ylsivät euroalueen korkeariskiset yrityslainat 8,0 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Kyseinen rahastoluokka menestyi parhaiten myös Sharpen mittarilla mitattuna (Sharpe 12 kk 5,7).