Rahastoihin 251 miljoonaa euroa uusia sijoituksia

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin tammikuun aikana yhteensä 251 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Suotuisan markkinakehityksen ansiosta rahastopääoma kasvoi lisäksi lähes miljardilla eurolla. Tammikuun lopussa rahastojen yhteenlaskettu arvo oli 117,5 miljardia euroa.

Eniten uusia sijoituksia kertyi osakerahastoihin, yhteensä 425 miljoonaa euroa. Yhdistelmärahastoihin sijoitettiin 116 miljoonaa euroa ja vaihtoehtoisiin rahastoihin 24 miljoonaa euroa. Sen sijaan lyhyen koron rahastoista lunastettiin 241 miljoonaa euroa ja pitkän koron rahastoista 75 miljoonaa euroa.

Tammikuussa osakekurssien nousu oli poikkeuksellisen voimakasta. Helmikuun alussa Yhdysvaltojen osakemarkkinoilta alkoi korjausliike, joka levisi myös muualle maailmaan. Osakemarkkinoilla onkin kuluvalla viikolla nähty suuria päiväkohtaisia pudotuksia ja markkinoilla pelkokertoimina käytetyt mittarit ovat hypähtäneet korkeimmille tasoilleen vuosiin.

Äkilliseen muutokseen ovat vaikuttaneet inflaatio-odotusten ja pitkien korkojen nousu Yhdysvalloissa. Niiden pelätään johtavan keskuspankin rahapolitiikan ennakoitua nopeampaan kiristymiseen. Tietokoneiden tekemät automatisoidut kaupat ovat todennäköisesti jyrkentäneet laskua.

Maailmantalouden vahvan kasvun uskotaan kuitenkin jatkuvan. Talouden kehityksestä ja talousluottamuksesta saadaan jatkuvasti hyviä tietoja. Korkojen ja inflaatio-odotusten nousu on varsin luonnollinen seuraus talouden noususuhdanteessa.

Korkojen noustessa osakkeet kuitenkin menettävät suhteellista houkuttelevuuttaan ja nykyisten korkosijoitusten arvot kärsivät. Tärkeä seikka sijoitusten allokaation kannalta onkin, miten paljon ja kuinka nopeasti korot lopulta nousevat.

”Vuoden 2018 seuratuimpia teemoja sijoittajien keskuudessa ovat korkojen ja inflaation nousu sekä keskuspankkien reagointi inflaationäkymien muutokseen. Kehittyneiden talouksien keskuspankit ovat aikaisempaa merkittävämpiä toimijoita finanssimarkkinoilla, koska ne ovat finanssikriisin jälkeen moninkertaistaneet taseensa koon ostamalla muun muassa valtioiden ja yritysten arvopapereita. Kun taseita lähdetään purkamaan, joudutaan rahoitusmarkkinoilla sopeutumaan uudelleen tilanteeseen, jossa likviditeettiä on vähemmän”, arvioi analyytikko Elina Salminen Finanssiala ry:stä.

Osakerahastoissa eniten uutta pääomaa kertyi globaalisti sijoittaviin osakerahastoihin, yhteensä 233 miljoonaa euroa. Suomeen ja Eurooppaan sijoittavat osakerahastot puolestaan menettivät pääomia. Parhaaseen vuosituottoon ylsivät Eurooppaan sijoittavat osakerahastot 14,6 prosentin tuotolla. Eurooppaan sijoittava rahastoluokka menestyi parhaiten tuoton ja riskin suhdetta kuvaavalla Sharpen luvulla (Sharpe 12 kk 1,8). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

Pitkän koron rahastoissa eniten uusia varoja kertyi kehittyvien talouksien korkorahastoihin, yhteensä 87 miljoonaa euroa. Sen sijaan euroalueen valtionlainoihin ja luokiteltuihin yrityslainoihin sijoittavat rahastot menettivät pääomia. Parhaaseen vuosituottoon ylsivät euroalueen korkeariskiset yrityslainat 5,6 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Sama rahastoluokka menestyi parhaiten myös Sharpen mittarilla mitattuna (Sharpe 12 kk 4,5).