Rahastoista lunastettiin yli 500 miljoonaa euroa toukokuussa

Suomeen rekisteröidyistä sijoitusrahastoista lunastettiin toukokuussa nettomääräisesti yhteensä 537 miljoonaa euroa. Positiivisen markkinakehityksen seurauksena rahastojen arvo kuitenkin kasvoi yli miljardilla eurolla. Kuun lopussa rahastojen yhteenlaskettu arvo oli 116,8 miljardia euroa.

Eniten varoja lunastettiin osakerahastoista, jotka menettivät yhteensä yli miljardi euroa pääomia. Lyhyen koron rahastot puolestaan keräsivät 357 miljoonaa euroa. Tämä heijastaa osittain sitä, että osakerahastoista on siirretty varoja käteiskassoihin odottamaan epävarmuuden hälvenemistä. Pitkän koron rahastoihin sijoitettiin 103 miljoonaa euroa.

Poliittiset riskit nousivat jälleen toukokuussa otsikoihin, kun Italian ogelmat hallituksen muodostamisessa nostivat esiin eurokriisin leimahtamisen mahdollisuuden. Populistihallitus saatiin vihdoin muodostettua, mutta se tietänee lisää poliittisia yllätyksiä tulevaisuudessa. Markkinat reagoivat Italian tilanteeseen voimakkaasti ja Italian valtionlainojen korot nousivat jyrkästi; Italian valtion kahden vuoden lainan korko nousi yhden päivän aikana lähes 190 korkopistettä.

Myös kauppasotahuolet nostivat päätään, kun Yhdysvallat vahvisti jo aikaisemmin ilmoittamiensa alumiinin ja teräksen tuontitullien asettamisen myös EU:lle, Kanadalle ja Meksikolle. Pahimmat pelot kauppasodan syttymisestä eivät kuitenkaan ole realisoituneet, ja jatkuviin uhitteluihin on jo jonkin verran turruttu.

Osakekurssien kehitys oli toukokuussa kaksijakoista. Yhdysvalloissa kurssit olivat hyvän tuloskauden siivittäminä nousussa, mutta Eurooppaa painoi loppukuusta Italian tilanteen lisäksi odotuksia heikommat ostopäällikköindeksit.

”Italian tilanne on muistutus siitä, että pinnan alla kytee eurokriisin mahdollinen uusinta. Italiassa saatiin kuitenkin viime viikolla huomata, että markkinoiden palaute finanssipolitiikan höllentämiseen on välitön ja ankara. Suuren velkamäärän takia Italian valtiolla ei ole varaa korkojen nousuun, oli vallassa kuka tahansa”, summaa johtava asiantuntija Elina Salminen Finanssiala ry:stä.

Kaikki osakerahastoluokat menettivät pääomia toukokuussa. Eniten varoja lunastettiin globaalisti sijoittavasta rahastoluokasta, lähes puoli miljardia euroa. Parhaaseen vuosituottoon ylsivät Japaniin sijoittavat osakerahastot 13,5 prosentin tuotolla. Kyseinen rahastoluokka menestyi parhaiten myös tuoton ja riskin suhdetta kuvaavalla Sharpen luvulla (Sharpe 12 kk 1,0). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

Pitkän koron rahastoista eniten uutta pääomaa sijoitettiin kehittyville markkinoille, yhteensä 104 miljoonaa euroa. Parhaaseen vuosituottoon ylsivät euroalueen korkeariskiset yrityslainat 0,7 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Kyseinen rahasoluokka on tarjonnut parhaan vuosituoton jo 12 kuukauden ajan. Sama rahastoluokka menestyi parhaiten myös Sharpen mittarilla mitattuna (Sharpe 12 kk 1,1).