Rahastoista lunastettiin 637 miljoonaa euroa

Suomeen rekisteröidyistä sijoitusrahastoista lunastettiin tammikuussa nettomääräisesti yhteensä 637 miljoonaa euroa. Rahastopääoma kuitenkin kasvoi suotuisan markkinakehityksen seurauksena. Tammikuun lopussa yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli 113,2 miljardia euroa.

Eniten varoja lunastettiin osakerahastoista, yhteensä 680 miljoonaa euroa. Myös yhdistelmärahastot ja lyhyen koron rahastot menettivät pääomia. Uutta pääomaa kertyi puolestaan pitkän koron rahastoihin, 182 miljoonaa euroa, ja vaihtoehtoisiin rahastoihin, 19 miljoonaa euroa.