Rahastoihin sijoitettiin tammikuussa yli 1,5 miljardia euroa

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin tammikuussa nettomääräisesti yhteensä 1554 miljoonaa euroa. Rahastopääoma kasvoi myös suotuisan markkinakehityksen ansiosta. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli kuun lopussa 127 miljardia euroa.

Osakerahastoihin sijoitettiin 188 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Myös pitkän ja lyhyen koron rahastoihin sijoitettiin yhteensä 669 miljoonaa euroa uusia pääomia. Lisää pääomaa kerryttivät myös yhdistelmärahastot 674 miljoonaa euroa ja vaihtoehtoiset rahastot 22 miljoonaa euroa.

Vuosi 2020 alkoi osakemarkkinoilla erittäin positiivisella kurssikehityksellä, johon ei edes Yhdysvaltojen ja Iranin välinen konflikti merkittävästi vaikuttanut. Vahva optimismi näkyi yleisesti markkinoilla. Kiina ja Yhdysvallat sopivat ensimmäisen vaiheen kauppasopimuksen, mikä osaltaan antoi tukea kurssikehitykselle.