Rahastoihin uusia merkintöjä 480 miljoonaa – Rahastoraportti sisältää jatkossa ESG-luokituksen

Sijoittajien kiinnostus vastuullisuuteen on jo pitkään ollut kasvussa. Toukokuun Rahastoraportti sisältääkin nyt ensimmäistä kertaa uuden ESG-luokituksen, joka kertoo, miten hyvin rahaston omistuksista on saatavilla vastuullisuuteen liittyvää tietoa. Toukokuussa Suomeen rekisteröityihin rahastoihin sijoitettiin nettomääräisesti yhteensä 480 miljoonaa euroa. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli kuun lopussa 115 miljardia euroa.

Rahastojen vastuullisuuden arviointiin ja mittaamiseen on tarjolla monia eri tapoja. Finanssiala ry:n (FA) johtava lakimies Jari Virta kertoo, että useat kaupalliset palveluntuottajat tekevät erilaisia laskelmia ja vertailuja. Lisäksi EU:ssa on valmisteilla uutta sääntelyä kestävästä rahoituksesta ja sijoituskohteiden kestävyyden arvioinnista. Suomen Sijoitustutkimus Oy:n FA:lle tuottama Rahastoraportti sisältää jatkossa MSCI Inc:n analyysiin perustuvat rahastokohtaiset ESG-arvosanat ja ESG-kattavuuden.

ESG-arvosana mittaa rahaston omistusten kykyä hallita ympäristöön, sosiaalisiin tekijöihin ja hyvään hallintotapaan liittyviä keski- ja pitkän aikavälin riskejä ja mahdollisuuksia. ESG-arvosanojen asteikko on 0 – 10, jossa 10 on paras mahdollinen.

”Vastaamme tiedontarpeeseen lisäämällä Rahastoraportille ESG-tietoja. Lukuja tulkittaessa on hyvä muistaa, että rahastojen ESG-tekijöistä ei ole vielä yhtenäistä sääntelyä tai ohjeistusta. Siksi eri palveluntuottajien tarjoamat luvut voivat jonkin verran vaihdella rahastoittain, kohdeyhtiöittäin ja markkinoittain”, Virta toteaa.