Sijoittajien kiinnostus jatkui – uusia rahastomerkintöjä 427 miljoonalla eurolla

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin heinäkuussa nettomääräisesti yhteensä 427 miljoonaa euroa. Rahastopääoma kasvoi myös suotuisan markkinakehityksen ansiosta. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli kuun lopussa 119 miljardia euroa. Rahastoraportti on kesäkuusta asti sisältänyt ESG-luokituksen, joka kertoo, miten hyvin rahaston omistuksista on saatavilla vastuullisuuteen liittyvää tietoa.

Lyhyen koron rahastoihin eniten uusia sijoituksia

Heinäkuussa osakerahastoihin sijoitettiin yhteensä 50 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Lyhyen koron rahastoihin sijoitettiin 327 miljoonaa euroa uusia varoja ja pitkän koron rahastoista lunastettiin 29 miljoonaa euroa sijoituksia. Yhdistelmärahastoihin kertyi puolestaan 68 miljoonaa euroa uusia varoja. Vaihtoehtoisista rahastoihin sijoitettiin yhteensä 10 miljoonaa euroa uusia pääomia.