Erikoistuneiden temaattisten rahastojen tarjoaja Rize ETF on lanseerannut kaksi ensimmäistä laatuaan olevaa ETF-rahastoa ”Sustainable food” ja ”Digital education” Suomen markkinoille. Rize ETF -rahastot nyt näkyvillä Sijoitustutkimuksen Rahastoraportilla

Rize Sustainable Future of Food UCITS ETF – Euroopan ensimmäinen vastuullisen elintarviketuotannon ETF-rahasto

Rize Education Tech and Digital Learning UCITS ETF – Euroopan ensimmäinen digitaalisen koulutuksen ETF-rahasto

Lontoo, Iso Britannia – syyskuu 10 2020 – Rize ETF, Euroopan ensimmäinen erikoistuneiden temaattisten ETF-rahastojen tarjoaja, on rekisteröinyt kaksi uutta ETF-rahastoa Suomeen. Rize Sustainable Future of Food UCITS ETF (FOOD) ja Rize Education Tech and Digital Learning UCITS ETF (LERN) ovat nyt rekisteröity myyntiin Suomessa ja ovat saatavilla sijoittajille eri alustoilta sekä meklareilta.