Sijoitusrahastoihin uusia sijoituksia 343 miljoonaa euroa elokuussa – osakerahastoihin eniten

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin elokuussa nettomääräisesti yhteensä 343 miljoonaa euroa. Rahastopääoma kasvoi myös suotuisan markkinakehityksen ansiosta. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli kuun lopussa 122 miljardia euroa. Rahastoraportti on kesäkuusta asti sisältänyt ESG-luokituksen, joka kertoo, miten hyvin rahaston omistuksista on saatavilla vastuullisuuteen liittyvää tietoa.

Elokuussa osakerahastoihin sijoitettiin yhteensä 370 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Lyhyen koron rahastoihin sijoitettiin 19 miljoonaa ja vaihtoehtoisiin rahastoihin yhteensä 88 miljoonaa euroa uusia varoja. Eniten lunastuksia tehtiin pitkän koron rahastoista, yhteensä 88 miljoonaa euroa. Yhdistelmärahastoista lunastettiin puolestaan 45 miljoonaa euroa.

Maaliskuun lopusta alkanut osakemarkkinoiden elpyminen jatkui elokuussa. Yksi keskeisimmistä osakeindekseistä Yhdysvalloissa, S&P 500, saavutti jo kriisiä edeltäneen huipputason. Taloudet eri mantereilla ovat kriisin jälkeen lähteneet elpymään hyvin eri tahtiin. Kehittyneillä markkinoilla Kiinassa teollisuus ja investoinnit ovat hyvin toipuneet kevään romahduksesta. Euroopassa ostopäällikköindeksit ovat myös toipuneet kokonaan, mutta koronavirustartuntojen määrä on lähtenyt uudelleen nousuun. Suomessa teollisuuden talousluvut ovat edelleen heikkoja. Teollisuuden tilauskanta on laskenut paljon ja uutiset yritysten tehostamisohjelmista lisääntyneet.