SPP Fonder – Kasvavaa kysyntää fossiilivapaille ratkaisuille pohjoismaissa

Alhaisen hiili-intensiteetin ja fossiilivapaiden rahastojen huomio sekä kysyntä on kasvanut pohjoismaissa, sijoittajien nostaessa ilmastotavoitteitaan. Neljä SPP:n fossiilivapaata rahastoa on lisätty Sijoitustutkimuksen rahastopalveluun Suomen markkinoiden palvelemiseksi.

-”Näemme yleisesti kasvavaa kysyntää pohjoismaissa vastuullisille ratkaisuille ja erityisesti fossiilivapaiden ratkaisujen osalta. Kysyntä syntyy sekä yksityis- että instituutiosijoittajien puolelta. On hienoa nähdä tämän mielenkiinnon saavan kasvua myös Suomessa”, kommentoi Åsa Wallenberg SPP Funds:in toimitusjohtaja.

Rahastoraportilta heinäkuusta 2020 alkaen löytyvät SPP Funds:in rahastot:

  • SPP Aktiefond Global €
  • SPP Emerging Markets SRI €
  • SPP Aktiefond USA €
  • SPP Aktiefond Europa €