Syyskuu toi rahastoihin puoli miljardia uusia sijoituksia

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin syyskuussa nettomääräisesti yli puoli miljardia euroa. Rahastopääoma kuitenkin pieneni markkinakehityksen vuoksi. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli kuun lopussa 122 miljardia euroa. Rahastoraportti on kesäkuusta lähtien sisältänyt ESG-luokituksen, joka kertoo, miten hyvin rahaston omistuksista on saatavilla vastuullisuuteen liittyvää tietoa.

Syyskuussa osakerahastoihin sijoitettiin yhteensä 381 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Lyhyen koron rahastoihin sijoitettiin 138 miljoonaa ja yhdistelmärahastoihin 117 miljoonaa euroa uusia varoja. Lisäksi vaihtoehtoisiin rahastoihin sijoitettiin yhteensä 52 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Eniten lunastuksia tehtiin pitkän koron rahastoista, yhteensä 164 miljoonaa euroa.

Yksi Yhdysvaltojen keskeisimmistä osakeindekseistä, S&P 500, laski syyskuussa yli yhdeksän prosenttia isojen teknologiayhtiöiden osakekurssien luisun myötä. Yhdysvalloista alkanut kurssilasku heijastui lievemmin myös Helsingin pörssin yleisindeksiin. Koronakriisin toinen aalto kurittaa nyt eri mantereilla ja luo paljon epävarmuutta maailmantalouteen. Uusista taloutta sulkevista toimenpiteistä päätetään samaan aikaan, kun työllisyysluvut ovat jo ennestään monessa maassa alkuvuotta heikommalla tasolla. Keskuspankkien mittava elvytys kuitenkin ohjaa pääomia matalia korkotasoja tuottoisempiin sijoituskohteisiin, mikä näkyy osakerahastojen nettomerkinnöissä.

Korkomarkkinoilla euroalueen lyhyet korot laskivat syyskuussa, mikä vaikutti lyhyen koron rahastojen arvostuksiin positiivisesti. Myös Yhdysvalloissa pitkät korot ovat laskeneet hyvin matalalle tasolle. Tämä tekee korkomarkkinoista pitkällä aikavälillä haastavan sijoitusympäristön