Osakerahastoihin kertyi eniten uutta pääomaa lokakuussa

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin lokakuussa nettomääräisesti 274 miljoonaa
euroa. Rahastopääoma kuitenkin pieneni markkinakehityksen vuoksi. Yhteenlaskettu
rahastopääoman arvo oli kuun lopussa 122 miljardia euroa. Rahastoraportti on kesäkuusta lähtien
sisältänyt ESG-luokituksen, joka kertoo, miten hyvin rahaston omistuksista on saatavilla
vastuullisuuteen liittyvää tietoa.

Lokakuussa osakerahastoihin sijoitettiin nettomääräisesti yhteensä 448 miljoonaa euroa uutta
pääomaa. Lyhyen koron rahastoihin sijoitettiin 134 miljoonaa ja yhdistelmärahastoihin 94 miljoonaa
euroa. Lisäksi vaihtoehtoisiin rahastoihin sijoitettiin yhteensä 12 miljoonaa euroa uutta pääomaa.
Eniten lunastuksia tehtiin pitkän koron rahastoista, nettomääräisesti yhteensä 414 miljoonaa euroa.