Poikkeuksellisen vuoden 2020 lopputulos: suomalaisten yhteisösijoittajien salkun keskimääräinen tuotto jopa +5,1 %

Viime vuosi 2020 oli poikkeuksellinen sekä reaali- että sijoitusmaailmassa: vuoteen mahtui pahin globaali pandemia vuosisataan, talouksien mittavat sulkutoimet, osakeindeksien kymmenien prosenttien romahdus, negatiivinen talouskasvu ja ennätysmäinen työttömyyden kasvu.

Kaikesta myllerryksestä huolimatta, suomalaisten yhteisösijoittajien sijoitussalkkujen keskimääräinen tuotto viime vuonna oli 5,1 % (mediaani +4,7 %). Parhaiten tuottanut omaisuusluokka olivat osakkeet, jotka tuottivat sijoittajien salkuissa keskimäärin 8,5 %. Osakeluokista ylivoimaisin oli puolestaan Suomi-osakkeet, ja kotimaisten osakkeiden keskituotto olikin jopa +15,8 % (OMX Helsinki Cap +15,7 %). Heikoiten menestynyt osakeluokka oli eurooppalaiset osakkeet, joiden tuotto jäi keskimäärin +3,7 prosenttiin – Eurooppa-osakkeet olivat myös monen sijoittajan salkussa viime vuonna ainoa tappiota tuottanut omaisuusluokka, ja vain noin puolella Sijoitustutkimuksen Vertailuraportille osallistuvista yhteisösijoittajista Eurooppa-osakesalkku ylsi positiiviseen tuottoon. Korkosalkkujen tuotoksi mitattiin keskimäärin +1,7 %.

Suomalaisen yhteisösijoittajan keskimääräinen sijoitusjakauma vuoden päätteeksi oli seuraavanlainen: 42 % osakesijoituksissa, 32 % korkosijoituksissa, 14 % kiinteistösijoituksissa ja 13 % muissa sijoituksissa. Yhteisösijoittajilla suurin paino (23 %) osakepuolella oli viime vuonna heikoimmin tuottaneissa eurooppalaisissa osakkeissa, mutta toisaalta myös hyvin tuottaneet kotimaiset osakkeet kattavat edelleen keskimäärin neljänneksen sijoittajien osakesalkuista. Korkopuolella valtionlainojen suosio on viime vuosien korkokehityksen myötä laskenut 7 prosenttiin, ja tuottoja haetaan pääasiallisesti yrityslainapuolelta sekä investment grade -lainoista (27 % korkosijoituksista) ja high yield -lainoista (23 % korkosijoituksista). Rahamarkkinasijoitusten keskimääräinen osuus korkosalkuista oli noin kolmannes.

Sijoitustutkimuksen Vertailuraportti on ainutlaatuinen kuukausittainen julkaisu, jonka kautta suomalaisten yhteisösijoittajien on mahdollista verrata oman sijoitussalkkunsa tuottoja, riskejä ja sijoitusjakaumaa muihin kotimaisiin yhteisösijoittajiin. Raportille sisällytetyn sijoitusvarallisuuden määrä on yli 15 miljardia euroa ja se kattaa yli 100 suomalaisen yhteisösijoittajan salkut.