Sijoitusrahastoihin lähes puoli miljardia euroa uutta pääomaa – suurimmat merkinnät vastuullisiin rahastoihin

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin helmikuussa 2021 uutta pääomaa yhteensä 492 miljoonaa euroa. Rahastopääoma kasvoi myös suotuisan markkinakehityksen ansiosta. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli kuukauden lopussa 136 miljardia euroa.

Helmikuussa osake-, yhdistelmä- ja lyhyen koron rahastoluokkiin sijoitettiin nettomääräisesti liki saman verran uutta rahaa, noin 210 miljoonaa euroa kuhunkin Vaihtoehtoisiin rahastoihin sijoitettiin 20 miljoonaa. Pitkän koron rahastoista lunastettiin yhteensä 164 miljoonaa euroa.