Suomen Sijoitustutkimus tarjoaa nyt vaihtoehtoisten sijoitusten raportointia!

Yhteisösijoittajien sijoitussalkuissa perinteisten osake- ja korkosijoitusten rinnalle ovat yleistyneet niin sanotut vaihtoehtoiset sijoitukset ja näistä erityisesti niiden alaluokka pääomasijoitukset. Pääomasijoituskohteita voivat olla esimerkiksi start up -yritykset, kiinteistöt tai erityyppiset erityistilanteet. Pääomasijoituksille tyypillisiä, muista omaisuuslajeista poikkeavia, piirteitä ovat, että niihin sitoudutaan sijoittamaan tietyllä aikavälillä sovittu summa, niiden arvo määritetään harvoin (yleensä kvartaaleittain) ja sijoituksella on ennalta määritetty päättymisvuosi. Toisin sanoen, sijoituksella on tietty elinkaari: Alkuvuosina rahastonhoitaja kutsuu sijoittajalta varoja sijoittaakseen ne tuottoisiin kohteisiin. Tämän jälkeen varojen annetaan tehdä työnsä sijoituskohteissa ja rahastonhoitaja jakaa sijoittajalle varoja takaisin tuottoina ja pääomanpalautuksina, kun sijoitukset tuottavat tai, kun niistä vetäydytään kokonaan pois.

Asiakkaidemme avoinna olevien sitoumusten määrä pääomasijoituksissa on tällä hetkellä lähes 800 miljoonaa euroa. Viidessä vuodessa avointen sitoumusten määrä on kasvanut yli 600 miljoonaa euroa. Pääomasijoitusten määrän kasvaessa salkuissa, niiden ominaispiirteet saattavat kuitenkin aiheuttaa sijoittajille harmaita hiuksia, kun sijoitussalkun kassavirtojen ennustettavuus heikkenee rahastonhoitajan päättäessä sijoittajan puolesta ulos menevistä ja sisään tulevista kassavirroista sijoituksen osalta. Sijoittajan on mietittävä, paljonko avoimia sitoumuksia on jäljellä tällä hetkellä tai kahden vuoden kuluttua? Tämä voi hankaloittaa myös sijoitusallokaation ylläpitämistä sijoitussuunnitelmassa määriteltyjen rajojen sisällä. Paljonko tulisi tehdä uusia sitoumuksia, jotta pysyttäisiin haluttujen rajojen sisällä?

Asiakkaamme ovat painineet edellä mainittujen kysymysten parissa, joten kehitimme sitoumuksellisten sijoitusten seurannan erityistarpeisiin erillisen analyysityökalun vaihtoehtoisille sijoituksille. Työkalumme avulla sijoittaja voi helposti seurata maksamiensa kutsujen, vielä avoimena olevien sitoumusten sekä sijoituksista maksettujen palautusten määriä. Työkalu mahdollistaa myös näille sijoituksille tyypillisten tunnuslukujen, kuten kertoimen (ja sen osien) sekä IRR:n, seurannan sijoituksittain sekä haluttuihin sijoitusluokkiin ryhmiteltynä. Analyysityökaluun voi luoda myös sijoittaja- ja sijoitusspesifit kassavirtaennusteet, jotka auttavat tulevaisuuden kassavirtojen suunnittelussa.

Tunnistatko asiakaskuntamme haasteet omaksesi? Olisiko vaihtoehtoisten sijoitusten työkalusta apua sinun työhösi? Soita tai lähetä sähköpostia ja kysy lisää!