Suomalaisten yhteisösijoittajien vuoden 2021 ensimmäinen kvartaali: salkun keskimääräinen tuotto +4,0 %

Vuoden 2021 ensimmäisellä kvartaalilla markkinoita on heiluttanut muun muassa rokotusten käyttöönoton lisääntyminen maailmanlaajuisesti ja toisaalta myös rokotusten käyttöönoton hitaus, tiukennetut rajoitustoimet, odotukset elvytyspaketista sekä pelot rahapolitiikan kiristymisestä.

Suomalaisten yhteisösijoittajien salkkujen keskimääräinen tuotto vuoden 2021 alusta oli kuitenkin maaliskuun lopussa plussan puolella +4,0 %. Osakesalkkujen keskimääräiseksi tuotoksi muodostui +8,4 % ja korkosalkkujen keskimääräinen tuotto jäi hieman miinukselle -0,1 %. Parhaiten menestynyt omaisuuslaji yhteisösijoittajien salkussa oli 2021 ensimmäiseltä kvartaalilta Pohjois-Amerikka -osakkeet tuotolla +10,9 % (S&P 500 +10,7 %). Heikoiten menestynyt omaisuuslaji oli kehittyvien markkinoiden lainat, joiden tuotto jäi keskimäärin -2,5 %:iin.

Yhteisösijoittajien keskimääräinen tuotto 12 kuukauden periodilta (31.3.2021 tilanteesta) ylsi jopa +22,4 %:iin, kun koronakriisin pohjilta oli tultu vuoden verran ylös päin.

Sijoitustutkimuksen Vertailuraportti on ainutlaatuinen kuukausittainen julkaisu, jonka kautta suomalaisten yhteisösijoittajien on mahdollista verrata oman sijoitussalkkunsa tuottoja, riskejä ja sijoitusjakaumaa muihin kotimaisiin yhteisösijoittajiin. Raportille sisällytetyn sijoitusvarallisuuden määrä on yli 15 miljardia euroa ja se kattaa yli 100 suomalaisen yhteisösijoittajan salkut.