Sijoittajien kiinnostus jatkui toukokuussa – rahastoihin 1,2 miljardia uutta pääomaa

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin toukokuussa 2021 uutta pääomaa yhteensä 1,2 miljardia euroa. Rahastopääoma kasvoi myös suotuisan markkinakehityksen ansiosta. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli toukokuun lopussa 146 miljardia euroa, kun se oli huhtikuun lopussa 144 miljardia euroa.

Toukokuussa sijoitettiin kaikkiin päärahastoluokkiin uusia pääomia. Osakerahastoihin sijoitettiin yhteensä 154 miljoonaa euroa, lyhyen koron rahastoihin 599 miljoonaa euroa ja pitkän koron rahastoihin 155 miljoonaa euroa uusia pääomia. Yhdistelmärahastoihin sijoitettiin 240 miljoonaa euroa ja vaihtoehtoisiin rahastoihin 19 miljoonaa euroa uusia varoja.